Odluke i akti

Aktivno
Akti Grada Delnica
Gradsko vijeće
Gradonačelnik

Nadležnost Gradonačelnika propisana je odredbama članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 60-01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13-pročišćeni tekst) i članka 60. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Jedinstveni upravni odjel

 

Financije

Opće odluke

2021. godina

Imovinsko pravni poslovi

 

Registar imovine 2020

Komunalna djelatnost

Kućni ljubimci

Promet

Vodoopskrba, odvodnja i otpad

Groblja i dimnjačarska služba

Zakupi i reklamiranje

Četverogodišnji ugovori o povjeravanju komunalnih poslova

Prostorno uređenje

 

POSLOVNE ZONE

Savjet mladih Grada Delnica
Zaštita i spašavanje

Akti koje donosi Gradsko vijeće

Akti koje donosi Gradonačelnik

Vatrogastvo

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4,
51300 Delnice

 

tel. 051/812-131, 051/812-055

e-mail: [email protected]

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati
OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207
Skip to content