Mjesna samouprava

Mjesni odbori Grada Delnica

 

MO Brod na Kupi

 1. Davorin Klobučar, Zamost Brodski 12, Zamost Brodski, predsjednik
 2. Ana Šnajdar-Zidar, Kralja Tomislava 8, Brod na Kupi
 3. Endi Štimac, Krivac 13a, Krivac
 4. Boris Abramović, Kuželj 5, Kuželj
 5. Ines Gadanec, Zamost Brodski 9, Zamost Brodski

MO Crni Lug

 1. Anton Raukar, Travnička 7, Crni Lug, predsjednik
 2. Tea Turk, Risnjak 23, Crni Lug
 3. Juraj Malnar, Školska 9, Crni Lug
 4. Josip Gašparac, Bela Vodica 9, Crni Lug
 5. Živko Malnar, Školska 21, Crni Lug
Zapisnici sa sjednica MO Crni Lug

MO Delnice

 1. Goran Crnković, Frankopanska 42, Delnice, predsjednik
 2. Matteo Komadina, A.G.Matoša 3, Delnice
 3. Helena Dorić, Delnička 7, Delnice
 4. Dario Zetović, B.J.Jelačića 3, Delnice
 5. Nives Kljajić, Zrinska 45, Delnice
 6. Ivan Piškor, S.S. Kranjčevića 1c, Delnice
 7. Dona Kontić, A.Starčevića 6, Delnice

 MO Lučice

 1. Josip Čićek, Ograja gornja 5, Lučice, predsjednik
 2. Mladen Mauhar, Stare Lučice 8, Lučice
 3. Mandica Dedić, Presička 13, Lučice
 4. Lučano Radetić, Radnička 6, Lučice
 5. Sendi Čićek, Ograja gornja 5, Lučice

MO Turke

 1. Iva Gašparac, Gašparci 9, Gašparci, predsjednica
 2. Goran Poje, Hrvatsko 14a, Hrvatsko

Kontakt:

tel. 051/812-131, 051/812-055
e-mail: [email protected]

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:
7:30 - 14:30

Skip to content