Gradska uprava

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE I PROJEKTE

 

Đulio Jusufi, struč.spec.oec. Pročelnik [email protected] 051 207 095
Zrinka Ružić, dipl.oec. Samostalni upravni referent za materijalno – financijske poslove [email protected] 051 260 619
Patricia Pleše Medić, struč.spec.oec. Samostalni upravni referent za obračun plaća, drugog dohotka i financije [email protected] 051 260 620
Tibor Briški, dipl.oec. Savjetnik za razvojne projekte I. [email protected] 051 260 619
Helena Bolf, mag.oec. Samostalni upravni referent za poreze, javnu nabavu i projekte II. [email protected] 051 812 055
Jasminka Curl Računovodstveni referent [email protected] 051 260 620

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

Goranka Kajfeš, dipl.ing. v.d. Pročelnika [email protected] 051 814 163
Viktoria Kauzlarić, dipl.ing.aedif. Samostalni upravni referent za razvojne investicije i komunalnu naknadu – vježbenik [email protected] 051 207 093
Jurica Grgurić, dipl.ing.aedif. Samostalni upravni referent za razvojne investicije i komunalnu naknadu [email protected] 051 207 090
Lidija Ružić, dipl.ing. Samostalni upravni referent za promet i komunalni doprinos [email protected] 051 814 163
Dario Podnar Referent za komunalnu naknadu i prometni redar [email protected] 051 207 092
Ilija Kezele Komunalni i prometni redar [email protected] 051 207 093
Nataša Ajduković Referent za vodnu naknadu i prometni redar [email protected] 051 207 092

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

 

Tomislav Mrle, mag.iur.univ.spec.polit. Pročelnik [email protected] 051 814 165
Nikolina Ćuić Muhvić, dipl.iur. Savjetnik za lokalnu samoupravu i opće poslove [email protected] 051 207 091
Martina Petranović, prof. Savjetnik za društvene djelatnosti [email protected] 051 207 091
Ingrid Rožić Voditelj pisarnice [email protected] 051 812 055
Klaudia Boban Tajnica gradonačelnika [email protected] 051 812 131

Službenik za informiranje je Nikolina Ćuić Muhvić, dipl.iur.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka je Nikolina Ćuić Muhvić, dipl.iur.

Voditelj/Izvršitelj obrade podataka je Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, čiji je OIB: 03944325629

 

Osoba za nepravilnosti je Nikolina Ćuić Muhvić, dipl.iur.

Kontakt:

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207
Skip to content