Gradska uprava

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE I PROJEKTE

 

Đulio Jusufi, struč.spec.oec. Pročelnik [email protected] 051 207 095
Zrinka Ružić, dipl.oec. Samostalna upravna referentica za materijalno – financijske poslove [email protected] 051 260 619
Patricia Pleše Medić, struč.spec.oec. Samostalna upravna referentica za obračun plaća, drugog dohotka i financije [email protected] 051 260 620
Tibor Briški, dipl.oec. Savjetnik za razvojne projekte I. [email protected] 051 260 619
Helena Bolf, mag.oec. Samostalna upravna referentica za poreze,
javnu nabavu i projekte II.
[email protected] 051 812 055
Jasminka Curl Računovodstvena referentica [email protected] 051 260 620

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

Goranka Kajfeš, dipl.ing. v.d. Pročelnika [email protected] 051 814 163
Lidija Ružić, dipl.ing. Savjetnica za prostorno planiranje, komunalni doprinos i javnu nabavu [email protected] 051 814 163
Viktoria Kauzlarić, dipl.ing.aedif. Samostalna upravna referentica za razvojne investicije, zaštitu okoliša, kulturnu baštinu [email protected] 051 207 093
Nikolina Srkoč, bacc.ing.traff. Viša referentica za promet, komunalni red i komunalnu naknadu – vježbenica [email protected] 051 207 093
Ilija Kezele Referent za promet, evidenciju komunalne infrastrukture i vodnu naknadu [email protected] 051 207 093
Dario Podnar Referent za komunalnu naknadu i prometni redar [email protected] 051 207 092
Nataša Ajduković Komunalni i prometni redar [email protected] 051 207 092

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

 

Tomislav Mrle, mag.iur.univ.spec.polit. Pročelnik [email protected] 051 814 165
Martina Petranović, prof. Savjetnica za društvene djelatnosti [email protected] 051 207 091
Nikolina Ćuić Muhvić, dipl.iur. Savjetnica za lokalnu samoupravu i opće poslove [email protected] 051 207 091
Ingrid Rožić Voditeljica pisarnice [email protected] 051 812 055
Marija Crnić Grgurić Tajnica gradonačelnice [email protected] 051 812 131

Službenik za informiranje je Nikolina Ćuić Muhvić, dipl.iur.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka je Nikolina Ćuić Muhvić, dipl.iur.

Voditelj/Izvršitelj obrade podataka je Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, čiji je OIB: 03944325629

 

Osoba za nepravilnosti je Nikolina Ćuić Muhvić, dipl.iur.

Kontakt:

tel. 051/812-131, 051/812-055
e-mail: [email protected]

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:
7:30 - 14:30

Skip to content