Gradska uprava

Jedinstveni upravni odjel

Gordana Piskač,
dipl.ing.građ.
[email protected] pročelnica
odjela
814 165

Ured Gradonačelnika

 

Nikolina Ćuić Muhvić,
dipl iur.
[email protected] voditelj ureda Gradonačelnika 207-090
Klaudija Kumpar tajnica Gradonačelnika 812-131
Martina Petranović, prof. [email protected] samostalni upravni referent za društvene djelatnosti 207-091
Tomislav Mrle,
dipl.iur.
[email protected] samostalni upravni referent za opće, kadrovske i pravne poslove 207-091
Ingrid Rožić [email protected] administrativni referent 812-055

Osoba zadužena za nepravilnosti:
Tomislav Mrle
, tel. 051/207-091
[email protected]

Osoba zadužena za nepravilnosti odgovorna je za:

  • zaprimanje obavijesti o nepravilnostima,
  • praćenje tijeka postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  • sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima iz članka 12.,14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
  • suradnju s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

Službenik za informiranje:
Tomislav Mrle, tel. 051/207-091
[email protected]

Službenik za informiranje:

  1. obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
  2. unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
  3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.

Odsjek za proračun i financije

Đulio Jusufi, struč.spec.oec. [email protected] voditelj odsjeka 207-095
Zrinka Ružić,
dipl.oec.
[email protected] samostalni upravni referent za materijalno financijske poslove 260-619
Tibor Briški,
dipl.oec.
[email protected] samostalni upravni referent za razvojne projekte 260-619
Jasminka Curl [email protected] računovodstveni referent 260-620
Patricia Pleše Medić,
struč.spec.oec.
[email protected] samostalni upravni referent za javnu nabavu i financije 260-620

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

 

Davorka Grgurić,
dipl.ing.građ.
[email protected] voditeljica odsjeka 207-093
Goranka Kajfeš,
dipl.ing.
[email protected] samostalni upravni referent za upravljanje imovinom 814-163
Lidija Ružić,
dipl.ing.
[email protected] samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i promet 814-163
Dario Podnar [email protected] referent za komunalnu naknadu
i prometni redar
207-092
Ilija Kezele [email protected] komunalno prometni redar 358-489
Nataša Ajduković [email protected] referent za komunalnu i vodnu naknadu
te prometni redar
207-092
  • Povratak

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4,
51300 Delnice

 

tel. 051/812-131, 051/812-055

e-mail: [email protected]

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati
OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207
Skip to content