Obavijesti

2019

2019.


13.5.2019. – Pokretanje ponovljene druge javne rasprave o Projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području gradova Delnice, Vrbovsko, Čabar i općina Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice

10.5.2019. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u internetskom savjetovanju o nacrtu Odluke o komunalnom redu

7.5.2019. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Odluke načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

7.5.2019. – Javni poziv: Izmjera, obilježavanje i ucrtavanje nerazvrstane ceste od GK62 – Ul. A. Starčevića, GK39 – Ul. Doli, GK39a – prilaz stara ambulanta i GK41 – Ul. Prilaz Doli II u k.o. Delnice.

7.5.2019. – Javni poziv: Izmjera, obilježavanje i ucrtavanje nerazvrstane ceste od GK45 – Ul. Kuti i GK66 – Ul. Šetalište I.G.Kovačića u k.o. Delnice.

19.4.2019. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za
donošenje Odluke o naknadama troškova za rad članova gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela

8.4.2019. – Analize tla u laboratoriju za početno izučavanje osobina tla

3.4.2019. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Hlojkica čije savjetovanje traje od 4. travnja do 15. travnja 2019. godine

12.3.2019. – Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja dijela
građevinskog područja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske namjene T3-1
Vela voda – UPU 7

27.2.2019. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Odluku o provedbi posebnih mjera spječavanja odbacivanja otpada

11.2.2019. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica

1.2.2019. – Savjetovanje sa javnošću za Nacrt prijedloga Programa zaštite divljači na području Grada Delnica

15.1.2019. – Savjetovanje sa javnošću za Nacrt prijedloga Odluku o prvim izmjenama Odluke o utvrđivanju lokacije za kupanje i trajanja kupališne sezone čije savjetovanje traje od 15.01. do 13.02. 2019.

14.1.2019. – Javni poziv: Upis u obavezni program predškole u pedagoškoj 2018./2019. godini

11.1.2019. – Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

7.1.2019. – Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

 

2018

2018.


14.12.2018. – Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ

Županijska skupština PGŽ donijela je 15. 11. 2018. godine Odluku o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije. Odlukom je predviđena mogućnosti isplate jednokratne pomoći za dijete /mladu osobu koja živi u obitelji u kojoj jednom (ili oba) roditelja nisu isplaćene dvije uzastopne plaće, zbog financijskih poteškoća njihovog poslodavca (trgovačkog društva/obrta). Ukoliko takva obitelj zadovoljava Odlukom utvrđeni prihodovni cenzus, može ostvariti pomoć za dijete/mladu osobu u jednokratnom iznosu od 1.500,00kn po djetetu. Odlukom je predviđena aktivna uloga JLS sa područja Županije u smislu prikupljanja dokumentacije zainteresiranih građana koji ispunjavaju uvjete za dodjelu ove pomoći. JLS će utvrđivati ispunjava li korisnik uvjete iz Odluke za dodjelu pomoći, pa će Županiji dostavljati jednom mjesečno popis takvih korisnika. Na temelju popisa Županije će svakoj JLS doznačivati potrebna sredstva za isplatu pomoći. Odluka će se primjenjivati do kraja 2019. godine, a moguće je ostvarivanje pomoći i u ovoj godini, ukoliko popisi JLS Županiji pristignu na vrijeme.

Odluka o osnivanju fonda solidarnosti za djecu i mlade (.pdf)

Molba za dodjelu pomoći iz Fonda – obrazac (.pdf)


13.12.2018. – Drugi ciklus osposobljavanja za Junior Developere
u sklopu projekta Bootcamp IT

Poziv (.pdf)

Prijava


27.11.2018. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
o Nacrtu Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
na području Grada Delnica

Odluka (.docx)

Obrazac savjetovanja (.docx)


26.11.2018. – Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o odvodnji otpadnih voda

Odluka (.docx)

Obrazac savjetovanja (.docx)

Prilog (.docx)

Obrazloženje (.docx)


13.11.2018. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
– Nacrt Odluke o javnim priznanjima Grada Delnica

Odluka (.docx)

Obrazac sudjelovanja (.docx)


13.11.2018. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
– Druge izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi

Odluka (.docx)

Obrazac sudjelovanja (.docx)


26.10.2018. – Raspis natjecaja Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam, Prostorno uređenje

Raspis (.pdf)

Informacije (.pdf)


26.10.2018. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
– Nacrt Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

Odluka (.docx)

Obrazac (.docx)

Obrazloženje (.docx)

Obrazac izvješća (.docx)


26.10.2018. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
– Nacrt Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Odluka (.docx)

Obrazac (.docx)

Obrazloženje (.docx)

Obrazac izvješća (.docx)


26.10.2018. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
– Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka (.docx)

Obrazac (.docx)

Obrazloženje (.docx)

Obrazac izvješća (.docx)


26.10.2018. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
– Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka (.docx)

Obrazac (.docx)

Obrazloženje (.docx)

Obrazac izvješća (.docx)


18.10.2018. – PRIJEDLOG STRATEGIJE
IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM
NA PODRUČJU GRADA DELNICA DO 2020. GODINE

Naslovnica prijedloga (.pdf)

DELNICE-Strategija, prijedlog (.pdf)

Obrazac za savjetovanje (.docx)

Četvrte Izmjene i dopune Statuta (.pdf)

Obrazac za savjetovanje (.docx)


2.10.2018. – Obavijest o provedbi Programa „Zaželi“


Program zapošljavanja žena koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020, čije je Upravljačko tijelo (UT)-Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a posredničko tijelo razine 2 (PT2), Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, provodi se i u Gradu Delnicama.
Javni poziv objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 21.06.2018. do 30.06.2018. godine.
Nakon završenog javnog poziva, te provedenog postupka odabira, na osnovi Uredbe Vlade Republike Hrvatske o dopuni članka 28. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 04/18), koja između ostaloga propisuje da za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova ili programa Europske unije osoba se može primiti u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta. Slijedom navedenog sklopljeni su Ugovori o radu na određeno vrijeme u trajanju od 30 mjeseci i 24 mjeseca sa sljedećim osobama:

 

 

Redni broj Ime i prezime
1. Helena Bolf
2. Silvana Solomun
3. Ivana Kudlik
4. Josipa Bogdanović
5. Tanja Žauhar
6. Jožefa Ribić
7. Nela Jovanović
8. Nada Vuković
9. Snježana Pleše
10. Snježana Šibenik Klačić
11. Dijana Veršić
12. Gordana Vugrinec
13. Milena Mihelčić

 

Uredbe Vlade Republike Hrvatske o dopuni članka 28. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi također propisuje da osobe koje se zapošljavaju na ovakvim projektnim aktivnostima, da se ne smatraju službenicima i namještenicima lokalne jedinice te da se na njih primjenjuju opći propisi o radu.


2.10.2018. – Obavijest o provedenom javnom pozivu za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Pročelnica JUO-a raspisala je javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto tajnice gradonačelnika.

Javni poziv bio je objavljen je na web stranci Grada Delnica te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a obavijest o njegovom raspisivanju u Novom listu.

Na temelju prijava dviju kandidatkinja, od kojih jedna nije došla na razgovor te se smatra da je odustala, Pročelnica  je Odluku o izboru Klaudije Boban, SSS ekonomskog smjera te je po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sklopljen Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.


6.9.2018. – Primorsko-goranska županija provodi savjetovanje s javnošću
– Prijedlog akcijskog plana suzbijanja korupcije
na području Primorsko-goranske županije 2019.-2020.

Prijedlog akcijskog plana (.docx)

Obrazac savjetovanja (.docx)


15.8.2018. – RADOSTI IZ MLADOSTI ZA GODINE BEZ STAROSTI U DELNICAMA

U sklopu programa „Aktivni u zajednici“ u Delnicama će se u narednim mjesecima raditi na projektu „Radosti iz mladosti za godine bez starosti“ pod vodstvom Udruge umirovljenika Grada Delnica i uz podršku Grada Delnica. Projekt simpatičnog naziva predstavljen je na konferenciji za medije održanoj 24.07. u Gradskoj vijećnici Grada Delnica, a u isti će se uključiti građani Delnica, poslovni sektor, učenici, srednjoškolci i ostali ljudi dobre volje koji će dati svoj doprinos uređenju dvorišta Udruge umirovljenika. U planu je renoviranje dotrajalog boćališta, oslikavanje zida, izrada uličnog šaha i viseće kuglane. Sadržaj je to kojim će se obogatiti ponuda u Delnicama, ne samo za umirovljenike, već i za sve one koji žele aktivno i kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme. U lipnju su održane dvije volonterske akcije na kojima su sudjelovali članovi udruge umirovljenika a na istima se od korova očistilo buduće boćalište. U narednom razdoblju, kako je najavljeno na konferenciji za medije, održat će se još nekoliko volonterskih akcija na koje su pozvani svi zainteresirani građani.

Slijedite primjer aktivnih delničkih umirovljenika i budite i VI AKTIVNI U ZAJEDNICI!

Sve informacije o projektu možete pratiti na Facebook stranici Udruge umirovljenika Delnica –
https://www.facebook.com/UdruzenjeUmirovljenikaDelnice/  te web i Facebook stranici Zaklade


13.7.2018. – Godišnji financijski izvještaj vijećnika
za period 01.01. – 30.6.2018. g.

Danijel Kezele (.zip)

Dražen Magdić (.zip)

Adrijana Grenko (.zip)

Boris Lozer (.zip)

Nataša Kozlica (.zip)


17.5.2018. – Projekt: Rural Business Hub:
Lokalna razvojna agencija PINS pokrenula je projekt pod nazivom Rural business hub

Više…


14.5.2018. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za
nacrt prijedloga I. izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu

Materijali (.zip)


4.5.2018. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za
Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju lokacija za
kupanje i trajanja kupališne sezone u 2018.

Obrazloženje (.docx)

Odluka o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanja kupališne sezone u 2018. (.docx)

Objava savjetovanja (.docx)

Obrazac za savjetovanje (.docx)

Savjetovanje traje do 13.05. 2018.

MO Brod na Kupi – prijedlog (.pdf)

Izvješće savjetovanja (.docx)


20.4.2018. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za
Plan gospodarenja otpadom Grada Delnica za razdoblje 2018. – 2023. godine

Plan (.pdf)


20.4.2018. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za
PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA
NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2018. GODINI

Dokument za internetsko savjetovanje o nacrtu općeg akta (.docx)

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Delnica za 2018. godinu (.pdf)

Obrazac DP (.pdf)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta (.docx)

Program poticanja i razvoja poduzetništva (.pdf)

Obrazac Z-DE (.pdf)

Izvješće savjetovanja (.pdf)


3.4.2018. -Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
– Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama na području Grada Delnica

Odluka (.docx)

Obrazloženje odluke (.docx)

Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca (.docx)

Obrazac (.docx)

Izvješće (.pdf)


27.3.2018. – Javni poziv; izmjera, obilježavanje i ucrtavanje nerazvrstanih cesta:

Lučice poslovna zona Kendar u k.o. Delnice (.docx)

Mala Lešnica
u k.o. Brod na Kupi (.docx)

Od D32 – odlagališta Sović laz u k.o. Delnice (.docx)


27.3.2018. – Pozivaju se stanovnici Grada Delnica da daju svoje konstruktivne prijedloge na Nacrt prijedloga Zakona o brdsko-planinskim područjima

Prijedlog (.pdf)


22.3.2018. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

Divlji deponiji plan za 2018. (.docx)

Divlji deponiji u 2017. – izvješće (.docx)

Odluka – divlja odlagališta (.docx)

Obrazac sudjelovanja u raspravi (.docx)


Lokve d.d. Lokve

ZAPOŠLJAVAMO!
1. OPERATER NA STROJU U PILANI (m/ž)
2. RADNIK NA MONTAŽI OKOVA (m/ž)

više…


26.2.2018. – Godišnji financijski izvještaj vijećnika
za period 01.01. – 31.12.2017. g.

Boris Lozer (.pdf)

Nataša Kozlica (.pdf)

Adrijana Grenko (.pdf)

Daniel Kezele (.pdf)

Dražen Magdić (.pdf)

Nada Glad (.pdf)

Željko Pjevac (.pdf)

Goran Pernjak (.pdf)


21.2.2018. – Udruga Val kulture raspisuje poziv izvođačima za prijavu projekta/programa za LegendFest 2018.

http://legendfest.hr/val-kulture-raspisuje-poziv-izvodacima-za-prijavu-projektaprograma-za-legendfest-2018/

http://www.valkulture.hr/projekti/val-kulture-raspisuje-poziv-izvodacima-za-prijavu-projektaprograma-za-legendfest-2018/

www.legendfest.hr

www.valkulture.hr


13.2.2018. – Obavijest o radionicama za Mjere M4 i M6
iz Programa Ruralnog razvoja 2014.-2020.

Za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” potencijalni korisnici mogu se registrirati za sudjelovanje na radionicama putem poveznice:

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

 

Za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti” potencijalni korisnici mogu se registrirati za sudjelovanje na radionicama putem poveznice:

Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

 


8.2.2018. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka (.pdf)

Obrazac (.pdf)


8.2.2018. – Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Delnica – više (.pdf)


8.2.2018. – Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošćuStatutarna Odluka o III. Izmjenama i dopunama Statuta Grada Delnica – više (.pdf)


7.2.2018. – Mjera HZZ-a RADNIK/RADNICA NA PREVENCIJI POŽARA I POPLAVNIH BUJICA

Više (.pdf)


29.1.2018. – PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Grada Delnica u 2017. godini

Izvješće (.pdf)


24.1.2018. – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA

Nacrt prijedloga Poslovnika Gradskog vijeća Grada Delnica
savjetovanje traje od 24.01. do 07.02. 2018.

Poziv (.docx)

Obrazac Poziv (.docx)

Novi poslovnik gradskog vijeća (.pdf)


24.1.2018. – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA

Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Grada Delnica
savjetovanje traje od 24.01. do 07.02. 2018.

Poziv (.docx)

Obrazac (.docx)

3. izmjene i dopune statuta (.pdf)


19.1.2018. – RADOVI NA UREĐENJU OBJEKTA MO
CRNI LUG ZA POTREBE INFORMATIVNOG CENTRA

Sukladno čl. 198. Zakona o
javnoj nabavi u svrhu pripreme i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i
zahtjevima u vezi s predmetom nabave, naručitelj Grad Delnice, dostavlja cjelokupnu
Dokumentaciju o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima.

Savjetovanje ostaje otvoreno do zaključno 23. siječnja 2018. godine. Nakon tog
datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Pozivamo vas da svoje primjedbe
i prijedloge vezane uz nacrt Dokumentacije o nabavi dostavite na e-mail:
[email protected]

Dokumentacija (.pdf)

Troškovnik (.xls)

ESPD obrazac (.docx)

2017

2017.


13.12. – PRIJAVA ŠTETE OD NEVREMENA

Na radnom kolegiju gradonačelnika donesena je Odluka o početku prikupljanja prijava o nastalim štetama izazvanim nevremenom na području Grada Delnica.

Građani i pravne osobe mogu preuzeti i predati obrasce za prijavu štete na adresi Trg 138. brigade HV 4 Delnice I. kat, soba 17 ili soba 24. Početak zaprimanja ispunjenih obrazaca je od trenutka kada se proglasi elementarna nepogoda na području Grada Delnica. Kontakt telefon 812-055.
Obrasci su dostupni na ovoj web stranici i u sobi br. 17 gradske uprave od danas, 13. prosinca, a od sutra, 14. prosinca i u svakom mjesnom odboru na području Grada Delnica.
Krajnji rok za prijavu štete i dostavu obrazaca je, sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od nepogoda, 8 dana od dana kada župan Primorsko-goranske županije proglasi elementarnu nepogodu.

Upute (.docx)

Obrazac (.docx)


12.12.2017. – IZJAVE i IZVJEŠĆA VIJEĆNIKA GRADA DELNICA O FINANCIRANJU

Izjave + izvješća (.pdf)


18.10.2017. – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA
Nacrt prijedloga Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Prijedlog (.docx)

Savjetovanje (.docx)

Obrazac (.docx)


18.10.2017. – Javni poziv: Zaklada dodjeljuje 520 tisuća kuna
inovativnim poduzećima u suradnji s PGŽ

Zaklada FIPRO i Primorsko-goranska županija (Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj) odlučili su zajedno dodijeliti do 520.000 kn fizičkim osobama koje namjeravaju osnovati poduzeće te mikro i  malim poduzećima kroz projekt Komercijalizacija inovacija. Ovih dana Zaklada je objavila drugi Javni poziv u 2017. godini za podnošenje zahtjeva za dodjelu  financijskih sredstava. 

Cilj projekta ‘Komercijalizacija inovacija’ je razvoj i promocija inovatorstva, novih proizvoda, postupaka i usluga ili poboljšanje već postojećih inovacija. Dodjelom financijskih sredstava želi se pomoći poduzetnicima u Primorsko-goranskoj županiji u fazi plasiranja inovacije na tržište.

Sredstva se dodjeljuju za financiranje troškova razvoja i komercijalizacije inovacija; izrade ili nabave potrebne opreme, alata i materijala za izradu inovacije; izrade, ispitivanja, usavršavanja prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge; pripreme za izlazak na tržište, promotivnih aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno prodajnih kanala; certificiranja ili atestiranja proizvoda ili usluga radi izlaska na tržište te pretraživanja stanja tehnike, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva.

Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava po pojedinom natjecatelju je 200 tisuća kuna, dok je minimalan iznos 50 tisuća kuna.

Prijave se zaprimaju do 30.10.2017. godine do kraja dana (23,59 h). Informacije i potrebni obrasci (obrazac Zahtjeva, obrazac Skupne izjave te obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti) mogu se dobiti na službenim mrežnim stranicama zaklade FIPRO (www.fipro.hr), na službenim stranicama PGŽ (www.pgz.hr) ili upitom na: [email protected]. Rezultati natječaja će biti objavljeni na službenim mrežnim stranicama Zaklade (www.fipro.hr).

Dopis (.docx)


6.10.2017. – Mikrobiološko onečišćenje

Uzorkovanjem koje je Nastavni zavod za javno zdravstvo obavio u ožujku, svibnju i srpnju 2017. godine u svim mjestima na području Grada Delnica koja nisu u sustavu vodoopskrbe Komunalca, izuzev Hrvatskog, detektirano je mikrobiološko onečišćenje. Mjesta s neispravnim nalazima, gdje se preporučuje prokuhavanje vode, su: Donji Ložac, Iševnica, Radočaj, Zamost Brodski, Golik, Belo, Čedanj, Kupa, Guče selo, Kočićin, Gusti Lazi, Gašparci, Sedalce, Turke, Gornji Ložac, Požar, Kalić, Donji Okrug, Razložni Okrug, Gornja Krašićevica, Razloge. Ovakva situacija nije neobična, praktički je očekivana obzirom da se radi o izvorima kojima nije određen stupanj zaštite i radi se o sirovoj nekloriranoj vodi.

Nastavni zavod za javno zdravstvo – Mikrobiološko onečišćenje (.pdf, 109MB)


29.6.2017. – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
ZA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju (.docx)

Obrazac sudjelovanja (.docx)

Dokument (.pdf)

Izmjene proračuna – Opći dio (.pdf)

Izmjene proračuna – Posebni dio (.pdf)


INFORMACIJE O PROVEDENOJ DOZNACI STABALA PO NAREDBI O
SPRJEČAVANJU ŠIRENJA I SUZBIJANJA ŠTETNOG ORGANIZMA
Ips typhographus (L.) – osmerozubi smrekov potkornjak

Tablica (.pdf)

19.10.2017. – Tablica Petehovac (.pdf)

13.6.2017. – Tablica Petehovac (.pdf)

27.4.2017. – Tablica Delnice (.pdf)

27.4.2017. – Tablica Crni Lug (.pdf)


20.3.2017. – ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKI PLAN GRADA DELNICA
za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma za 2017. – 2020. godinu

Nacrt (.pdf)

Kontakt:

tel. 051/812-131, 051/812-055
e-mail: [email protected]

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:
7:30 - 14:30

Skip to content