Sastav gradskog vijeća

Sastav Gradskog vijeća

Ivana Pečnik Kastner, predsjednica, HDZ

Ivica Knežević
prvi potpredsjednik

Kandidacijska lista grupe birača

Igor Pleše
drugi potpredsjednik

SDP, PGS

Adrijana Kruljić
članica

Kandidacijska lista grupe birača

Daniel Kezele
član

Kandidacijska lista grupe birača

Nataša Kozlica
članica

Kandidacijska lista grupe birača

Lorena Čop
članica

Kandidacijska lista grupe birača

Tanja Jakovac
članica

SDP, PGS

Johan Klarić
član

SDP, PGS

Franjo Jakovac
član

SDP, PGS

Josip Prelac
član

HDZ

Damir Rajčić
član

HSP, DP

Davorin Klobučar
član

Kandidacijska lista grupe birača

Kontakt:

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207
Skip to content