Javna i jednostavna nabava

Javna nabava

Aktualna Javna nabava

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave male vrijednosti: „Sustav kontrole kvalitete zraka“, broj objave: 24-68.2024/S F02-0002748, evidencijski broj nabave: 24-68.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 16.04.2024. do 10:00 sati. Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.hr/

Arhiva Javne nabave
Sprječavanje sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa obrađeno je u Poglavlju 8, člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22)

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obvezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22):

Grad Delnice kao javni naručitelj objavljuje da postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (gradonačelnica) ili s njom povezane osobe u sukobu interesa.

U sukobu interesa je sa sljedećim gospodarskim subjektom: KRALJICA ŠUMA EKOBIOLOŠKI CENTAR d. o. o. za razvoj i proizvodnju

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

Plan nabave

2024

2023

2022

2021

2020

2019

 

2018

2017

Registar ugovora

Grad Delnice objavljuje Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi te pregled ugovora nabave ispod zakonskog praga (jednostavna nabava). Objave ovih registara i pregleda ugovora propisane su Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), te Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/2017, 144/20 i 30/23).

Registar ugovora, sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) i čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017, 144/20 i 30/23), možete pogledati od 1. siječnja 2018. u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ (EOJN RH), te od 1. siječnja 2024. u produkciji u novom EOJN RH (https://eojn.hr).

Svakih šest mjeseci ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 2.650,00 eura Grad Delnice objavljuje i na ovom mjestu:

 

Jednostavna nabava

Aktualna Jednostavna nabava
Arhiva Jednostavne nabave
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Kontakt:

tel. 051/812-131, 051/812-055
e-mail: [email protected]

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:
7:30 - 14:30

Skip to content