Javni poziv: Započinjanje postupka evidentiranja predmetnih komunalnih infrastruktura u katastarski operat i zemljišnu knjigu – JAVNE ZELENE POVRŠINE (DJEČJE IGRALIŠTE – S.S.Kranjčevića, Delnice i DJEČJE IGRALIŠTE – Ograja Donja, Lučice)

Na temelju članka 132., a vezano uz čanak 59., 60., 61., 62. i 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20) i Objašnjenju o izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture, Klasa: 011-01/19-01/03, Urbroj: 541-...
Skip to content