2024.

BROJ 6 od 27. svibnja 2024.
SN GD #6 / 27.5.2024. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
 2. ODLUKA O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA I DIVLJIM ŽIVOTINJAMA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 3. ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POLJOPRIVREDNU NAMJENU U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA
 4. PROGRAM POTICANJA I RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2024. GODINI
 5. ODLUKA O PRISTUPANJU GRADA DELNICA SPORAZUMU GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU
 6. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O UPRAVLJANJU IMOVINOM GRADA DELNICA ZA 2023. GODINU
 7. ODLUKA O PREDLAGANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA GORANSKOG SPORTSKOG CENTRA D.O.O. DELNICE

GRADONAČELNICA

 1. ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI
BROJ 5 od 6. svibnja 2024.

SN GD #5 / 6.5.2024. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O VISINI JEDINIČNE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O USVAJANJU ANALIZE UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM GRADA DELNICA
BROJ 4 od 25. ožujka 2024.
SN GD #4 / 25.3.2024. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. G.
 2. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMa ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. G.
 3. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. G.
 4. I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O NAMJENSKOM TROŠENJU KOMUNALNE NAKNADE ZA 2024. G.

GRADONAČELNICA

 1. IZVJEŠĆE GRADA DELNICA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU
BROJ 3 od 18. ožujka 2024.

SN GD #3 / 18.3.2024. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O SKLAPANJU POVELJE O PRIJATELJSTVU I SURADNJI GRADA DELNICA I OPĆINE BRINJE
 2. ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA I POSEBNIM NAGRADAMA GRADA DELNICA
 3. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI
 4. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA GRADA DELNICA
 5. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O VISINI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA
 6. ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTU I OSNOVICI ZA OBRAČUN PLAĆE GRADONAČELNIKA
 7. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DELNICA ZA 2024. GODINU
 8. ODLUKA O I. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DELNICA
 9. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA U 2023. GODINI
 10. ODLUKA O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA U 2024. GODINI

GRADONAČELNICA

 1. ANEKS BROJ 7 KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA
 3. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA
BROJ 2 od 6. veljače 2024.

SN GD #2 / 6.2.2024. (.pdf)

GRADONAČELNICA

 1. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE  ZA FINANCIJE I PROJEKTE
 2. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE  ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA
BROJ 1 od 23. siječnja 2024.

SN GD #1 / 23.1.2024. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE I PROJEKTE
 2. ODLUKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA
 3. PLAN PRIJMA U SLUŽBU U GRADSKA UPRAVNA TIJELA GRADA DELNICA
 4. ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA U KORIST DVD-A DELNICE

2023.

BROJ 10 od 21. prosinca 2023.
SN GD #10 / 21.12.2023. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE PRUŽANJA KOMUNALNE USLUGE JAVNE TRŽNICE NA MALO
 2. RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA  POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 3. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA GRADA DELNICA ZA 2022. GODINU
 4. II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
 5. II IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O NAMJENSKOM TROŠENJU KOMUNALNE NAKNADE  ZA 2023. GODINU
 6. II IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. G.
 7. II IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. G.
 8. I IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2023. GODINI
 9. I IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA NEZAKONITU IZGRADNJU U 2023. G.
 10. PRORAČUN ZA 2024. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU
 11. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2024. GODINU
 12. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2024. GODINU
 13. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2024. GODINU
 14. ODLUKA O NAMJENSKOM TROŠENJU KOMUNALNE NAKNADE ZA 2024. GODINU
 15. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINI
 16. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU
 17. PROGRAM UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2024. GODINI
 18. PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA NEZAKONITU IZGRADNJU U 2024. GODINI
 19. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA  I GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA DELNICA
 20. ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA DELNICA

GRADONAČELNICA

 1. ISPRAVAK ANEKSA BROJ 6 KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA DELNICA (SN GD 7/23)
 2. PLAN BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA TIJELA GRADA DELNICA, MJESNE SAMOUPRAVE TE JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD DELNICE
BROJ 9 od 14. prosinca 2023.

SN GD #9 / 14.12.2023. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU I SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ
BROJ 8 od 30. studenog 2023.

SN GD #8 / 30.11.2023.  1/3 (.pdf)
SN GD #8 / 30.11.2023.  2/3 (.pdf)
SN GD #8 / 30.11.2023.  3/3 (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. RJEŠENJE O MIROVANJU MANDATA ČLANA GRADSKOG VIJEĆA I POČETKU OBNAŠANJA RJEŠENJE O MIROVANJU MANDATA ČLANA GRADSKOG VIJEĆA I POČETKU OBNAŠANJA  DUŽNOSTI ČLANA GRADSKOG VIJEĆA
 2. RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE
 3. IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2023. GODINU
 4. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI
 5. ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DELNICA
 6. ODLUKU O KOEFICIJENTU I OSNOVICI ZA OBRAČUN PLAĆE GRADONAČELNIKA
 7. PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINOG ZAMJENIKA U GRADU DELNICAMA
 8. KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 9. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE OD 2019. – 2022. GODINE 
  (SN GD #8 – 2/3 & 3/3)

MJESNI ODBORI

 1. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BROD NA KUPI
 2. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MJESNOG ODBORA CRNI LUG
 3. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUČICE
 4. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DELNICE
 5. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MJESNOG ODBORA TURKE
BROJ 7 od 30. listopada 2023.
SN GD #7 / 30.10.2023. (.pdf)

GRADONAČELNICA

 1. PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM GRADA DELNICA
 2. IZMJENE PRAVILNIKA O DODATKU ZA USPJEŠNOST NA RADU
 3. RJEŠENJE O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 4. ANEKS BROJ 6 KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA DELNICA
 5. ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA RADNIH TIJELA GRADONAČELNIKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 1. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROŠIRENOG SASTAVA IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O NAKNADAMA TIJELIMA I OSOBA NADLEŽNIM ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 3. ODLUKA O DODATNIM TROŠKOVIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 4. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
 5. ODLUKA O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA BROD NA KUPI
 6. ODLUKA O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA CRNI LUG
 7. ODLUKA O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DELNICE
 8. ODLUKA O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUČICE
 9. ODLUKA O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA TURKE
BROJ 6 od 15. rujna 2023.

SN GD #6 / 15.9.2023. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
 2. RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA SPORT
 3. RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA
 4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
 5. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
 6. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
 7. IZVJEŠĆE O UTROŠKU KOMUNALNE NAKNADE U 2022. GODINI
 8. IZVJEŠĆE O UTROŠKU ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2022. GODINI
 9. IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU 2022. GODINI
 10. POSLOVNIČKU ODLUKA O DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 11. ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA I ČLANOVA RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA
 12. ODLUKA O PODRUČJIMA I GRANICAMA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 13. ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DELNICA U MANDATU 2023-2027
 14. ODLUKA O STIPENDIJAMA GRADA DELNICA
 15. ODLUKA O IMENOVANJU TRGA U DELNICAMA
 16. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA
 17. ODLUKA O DONOŠENJU PROČIŠĆENOG TEKSTA ODREDBI ZA PROVEDBU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROIZVODNE ZONE I1-3 LUČICE
 18. ODLUKA O DONOŠENJU PROČIŠĆENOG TEKSTA ODREDBI ZA PROVEDBU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA DELNICE, PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K-1-1 I K-2-2
 19. ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2029. GODINE

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE I PROJEKTE
 2. ODLUKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA
 3. ODLUKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE
 4. DOPUNA PLANA PRIJMA U SLUŽBU U GRADSKA UPRAVNA TIJELA GRADA DELNICA
 5. ANEKS BROJ 5 KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA DELNICA
BROJ 5 od 24. srpnja 2023.

SN GD #5 / 24.7.2023. (.pdf)

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA
 2. ODLUKA O III. IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA
BROJ 4 od 3. srpnja 2023.
SN GD #4 / 3.7.2023. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ U DELNICAMA

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI PO PROGRAMU POTICANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2023. GODINI
 2. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI PO PROGRAMU POTICANJA I RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2023. GODINI
BROJ 3 od 31. svibnja 2023.

SN GD #3 / 31.5.2023. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SAVJETA MLADIH GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 3. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U 2023. GODINI
 4. ODLUKA O DONOŠENJU IV. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA DELNICE, PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K-1-1 I K-2-2
 5. ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA CENTRA DELNICA
 6. ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA CENTAR II DELNICE
 7. PROGRAM POTICANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2023. GODINI
 8. PROGRAM POTICANJA I RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2023. GODINI
 9. ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA
 10. ODLUKA O PROMJENI NAMJENE POSLOVNOG PROSTORA U DELNICAMA, LUJZINSKA 47, PODRUM
 11. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA
  DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA „OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA HLOJKICA“

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O PRIJEDLOGU ČLANA NADZORNOG ODBORA KOMUNALCA-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
 2. ODLUKA O PRIJEDLOGU ČLANA NADZORNOG ODBORA KOMUNALCA D.O.O. ZA VODOOPSKRBU I DRUGE KOMUNALNE DJELATNOSTI

GRADSKI UPRAVNI ODJELI

 1. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA ZA 2023. GODINU
BROJ 2 od 30. ožujka 2023.

SN GD #2 / 30.3.2023. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. RJEŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANICI GRADSKOG VIJEĆA I POČETKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI ČLANICE GRADSKOG VIJEĆA
 2. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2023. GODINU
 3. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. GODINI
 4. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU
 5. I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O NAMJENSKOM TROŠENJU KOMUNALNE NAKNADE ZA 2023. GODINU
 6. ODLUKA O NAČINU I UVJETIMA SUFINANCIRANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA KOJIMA OSNIVAČ NIJE GRAD DELNICE
 7. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
 8. ODLUKA O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROIZVODNE ZONE I1-3 LUČICE
 9. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA U 2022. GODINI.
 10. ODLUKA O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA U 2023. GODINI
 11. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O UPRAVLJANJU IMOVINOM GRADA DELNICA
  ZA 2022. GODINU
 12. RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE
 13. ODLUKA O IZBORU ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA DELNICA

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O TROŠKU NAMIRNICA ZA PREHRANU U DJEČJEM VRTIĆU HLOJKICA U 2023. GODINI
 2. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE U JAVNOJ VATROGASNOJ POSTROJBI GRADA DELNICE
 3. ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA HLOJKICA DELNICE
 4. ODLUKA O VISINI JEDINIČNE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA
 5. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 6. ANEKS BROJ 4 KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE U UPRAVNOM TIJELU GRADA DELNICA
 7. IZVJEŠĆE GRADA DELNICA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

GRADSKI UPRAVNI ODJELI

 1. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE U 2023. GODINI
 2. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE I PROJEKTE U 2023. GODINI
BROJ 1 od 12. siječnja 2023.

SN GD #1 / 12.1.2023. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA DELNICA

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O IZNOSU POMOĆI ZA NABAVKU OPREME ZA NOVOROĐENČE
 2. PLAN PRIJMA U SLUŽBU U GRADSKA UPRAVNA TIJELA GRADA DELNICA

2022.

BROJ 9 od 21. prosinca 2022.

SN GD #9 / 21.11.2022. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2022. GODINU
 2. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
 3. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. GODINI
 4. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAMJENSKOM TROŠENJU KOMUNALNE NAKNADE ZA 2022. GODINU
 5. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2022. GODINI
 6. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA NEZAKONITU IZGRADNJU U 2022. GODINI
 7. PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024. I 2025.
 8. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2023. GODINU
 9. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2023. GODINU
 10. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2023. GODINU
 11. ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA
 12. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DELNICA ZA 2023. GODINU
 13. PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU
 14. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. GODINI
 15. ODLUKA O NAMJENSKOM TROŠENJU KOMUNALNE NAKNADE ZA 2023. GODINU
 16. PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA NEZAKONITU IZGRADNJU U 2023. GODINI
 17. PROGRAM UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2023. GODINI
 18. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA DELNICA
 19. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 20. ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI
 21. ODLUKA O NAČINU FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA GRADA DELNICA
 22. IZMJENE ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA DELNICA
 23. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA GRADA DELNICA
 24. ODLUKA O PROVOĐENJU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA CENTRA DELNICA
 25. ODLUKA O PROVOĐENJU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA CENTAR II. DELNICE U DELNICAMA
 26. ODLUKA O ZATVARANJU I SANACIJI ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA „SOVIĆ LAZ“ DELNICE

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O TREĆOJ IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOM KORIŠTENJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA U POLITIČKE SVRHE
 2. ANEKS BROJ 3. KOLEKTIVNOM UGOVOR ZA SLUŽBENIKE U UPRAVNOM TIJELU GRADA DELNICA
BROJ 8 od 27. listopada 2022.

SN GD #8 / 27.10.2022. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. RJEŠENJE O IZBORU PRVOG POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
 3. ODLUKA O I. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA DELNICE, PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K-1-1 I K-2-2
 4. ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA JAVNIH USLUGA GRADA DELNICA
 5. ODLUKA O SKLAPANJU POVELJE O PRIJATELJSTVU I SURADNJI GRADA DELNICA I OPĆINE FAŽANA

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O ORGANIZACIJI I PROVEDBI PRODUŽENOGA BORAVKA U OSNOVNOJ ŠKOLI I.G.KOVAČIĆA U DELNICAMA
 2. ODLUKA O VISINI JEDINIČNE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA
BROJ 7 od 15. rujna 2022.

SN GD #7 / 15.9.2022. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROIZVODNE ZONE I1-3 LUČICE
 3. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA U 2022. GODINI
 4. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 5. ODLUKA O UKLJUČENJU GRADA DELNICA U PROGRAM POS-A
  I PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA NA KČ.BR. 15433/60 K.O. DELNICE II U KORIST APN-A
 6. ODLUKA O PROGLAŠENJU 7. STUDENOG DANOM GORSKOG KOTARA
BROJ 6 od 29. srpnja 2022.

SN GD #6 / 29.7.2022. (.pdf)

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
 2. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
 3. II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U GRADSKA UPRAVNA TIJELA GRADA DELNICA
 4. ODLUKA O II IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA
BROJ 5 od 15. srpnja 2022.

SN GD #5 / 15.7.2022. (.pdf)

GRADONAČELNICA

 1. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA VJEŽBENIKA ZA RADNO MJESTO SAMOSTALNOG UPRAVNOG REFERENTA ZA RAZVOJNE INVESTICIJE I KOMUNALNU NAKNADU
 2. ODLUKU O I. IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE
BROJ 4 od 9. lipnja 2022.

SN GD #4 / 9.6.2022. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu
 2. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021.GODINU
 3. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA GRADA DELNICA ZA 2021. GODINU
 4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI
 5. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
 6. IZVJEŠĆE O UTROŠKU KOMUNALNE NAKNADE U 2021. GODINI
 7. IZVJEŠĆE O UTROŠKU KOMUNALNOG DOPRINOSA U 2021. GODINI
 8. IZVJEŠĆE O UTROŠKU ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2021. GODINI
 9. IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U 2021. GODINI
 10. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2022. GODINU
 11. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. GODINI
 12. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
 13. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2022. GODINI
 14. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA NEZAKONITU IZGRADNJU U 2022. GODINI
 15. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAMJENSKOM TROŠENJU KOMUNALNE NAKNADE ZA 2022. GODINU
 16. PROGRAM POTICANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2022. GODINI
 17. PROGRAM POTICANJA I RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2022. GODINI
 18. RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PRVOG POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA

GRADONAČELNICA

 1. I. DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U GRADSKA UPRAVNA TIJELA GRADA DELNICA
 2. ISPRAVAK II. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU

GRADSKI UPRAVNI ODJELI

 1. ODLUKA O I. DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA
BROJ 3 od 28. travnja 2022.

SN GD #3 / 28.4.2022. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 2. PRAVILA SAZIVANJA I ODRŽAVANJA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA ELEKTRONSKIM PUTEM U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
 3. ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI
 4. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O UTVRĐIVANJU I OSNIVANJU RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 5. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
 6. ODLUKU O V. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
 7. ODLUKA O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA DELNICE, PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K-1-1 I K-2-2
 8. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U 2022. GODINI
 9. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U 2022. GODINI
 10. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O UPRAVLJANJU IMOVINOM GRADA DELNICA ZA 2021. GODINU
 11. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA U 2021. GODINI.
 12. ODLUKA O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA U 2022. GODINI
 13. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2022. GODINI
 14. ODLUKA O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, KČ.BR. 1395/72 K.O. DELNICE I
 15. RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PRVOG POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 16. RJEŠENJE O IZBORU PRVOG POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O PRILAGODBI ZGRADE GRADSKE UPRAVE OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI
BROJ 2 od 28. veljače 2022.
SN GD #2 / 28.2.2022. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ZDRAVSTVO, UMIROVLJENIKE, BRANITELJE I SOCIJALNA PITANJA
 2. ODLUKA O LOKALNIM POREZIMA GRADA DELNICA
 3. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA DELNICA
 4. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O DJELATNOSTI I NAČINU FINANCIRANJA DJEČJEG VRTIĆA HLOJKICA

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O IMENOVANJU PRIVREMENOG ZAMJENIKA
 2. ODLUKA O UREDOVNIM DANIMA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA GRADA DELNICA
 3. PLAN PRIJMA U SLUŽBU U GRADSKA UPRAVNA TIJELA GRADA DELNICA
 4. ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE NAPUTKA O PROVOĐENJU SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA OPĆIH AKATA I OSTALIH DOKUMENATA GRADA DELNICA
BROJ 1 od 20. siječnja 2022.
SN GD #1 / 20.1.2022. (.pdf)

GRADONAČELNICA

 1. PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE I PROJEKTE
 2. PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA
 3. PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

2021.

BROJ 11 od 30. prosinca 2021.

SN GD #11 / 30.12.2021. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DELNICA

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O IZMJENI REGISTRA NERAZVRSTANIH CESTA
 2. ODLUKA O DONOŠENJU PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE
 3. PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA GRADA DELNICA
 4. PLAN BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA TIJELA GRADA DELNICA, MJESNE SAMOUPRAVE TE JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD DELNICE
BROJ 10 od 13. prosinca 2021.

SN GD #10 / 13.12.2021. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA SPORT
 2. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2021. GODINU
 3. II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021.GODINU
 4. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2021. GODINU
 5. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2021. GODINU
 6. II. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI
 7. II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
 8. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTORŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA u 2021. godini
 9. ODLUKA O NAMJENSKOM TROŠENJU KOMUNALNE NAKNADE ZA 2021. GODINU
 10. I. IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2021. GODINI
 11. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZADUŽENJU GRADA DELNICA
 12. PRORAČUN ZA 2022. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU
 13. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2022. GODINU
 14. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2022. GODINU
 15. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2022. GODINU
 16. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. GODINI
 17. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
 18. PROGRAM UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2022. GODINI
 19. ODLUKA O NAMJENSKOM TROŠENJU KOMUNALNE NAKNADE U 2022. GODINI
 20. PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2022. GODINI
 21. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA DELNICA
 22. ODLUKA O DJELATNOSTI I NAČINU FINANCIRANJA DJEČJEG VRTIĆA HLOJKICA
 23. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA GRADA DELNICA
 24. ODLUKA O UVOĐENJU SUSTAVA VIDEO NADZORA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 25. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREĐENJU PROMETA U DELNICAMA
 26. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KRITERIJIMA DODJELE NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA RADI
  PROVOĐENJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO
 27. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA
 28. ODLUKA O UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 29. RJEŠENJE O IMENOVANJU RAVNATELJICE „GRADSKE KNJIŽNICE JANET MAJNARICH DELNICE“
 30. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2022. GODINI
 31. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZADUŽENJU GRADA DELNICA

GRADONAČELNICA

 1. ANEKS BR. 2. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE U UPRAVNOM TIJELU GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE
 3. ODLUKA O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE POSTUPKA IZRADE PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE
 4. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI DJEČJEM VRTIĆU HLOJKICA
 5. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE GRADA DELNICA
BROJ 9 od 21. listopada 2021.
SN GD #9 / 21.10.2021. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
 2. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021.GODINE
 3. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNA PRIZNANJA
 4. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA POSLOVE ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA
 5. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
 6. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA
 7. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM
 8. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 9. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMETNO I PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
 10. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
 11. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA DEMOGRAFIJU, MLADE, ODGOJ I OBRAZOVANJE
 12. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ZDRAVSTVO, UMIROVLJENIKE, BRANITELJE I SOCIJALNA PITANJA
 13. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA SPORT
 14. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA KULTURU I TEHNIČKU KULTURU
 15. ODLUKA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA GRADA DELNICA
 16. ODLUKA O VISINI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA
 17. ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA DJEČJEG VRTIĆA „HLOJKICA“
 18. PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA DELNICA
 19. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE JANET MAJNARICH DELNICE

GRADONAČELNICA

 1. IV. IZMJENE PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2021.
BROJ 8 od 27. rujna 2021.

SN GD #8 / 27.9.2021. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA „REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENE ZGRADE – DJEČJI VRTIĆ“

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „HLOJKICA“
 2. ODLUKA O OSNIVANJU KOLEGIJA GRADONAČELNICE
 3. III. IZMJENE PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2021.
BROJ 7 od 18. kolovoza 2021.
SN GD #7 / 12.8.2021. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA GRADA DELNICA 2021. -2025.

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU SAVJETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA JAVNIH USLUGA
 2. ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA KOD IZRADE PLANA RAZVOJA GORSKOG KOTARA
 3. ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA U STRUČNO POVJERENSTVO KOD REKONSTRUKCIJE NOGOMETNOG STADIONA U DELNICAMA
BROJ 6 od 15. srpnja 2021.

SN GD #6 vol.1 / 15.7.2021. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. RJEŠENJE O MIROVANJU MANDATA ČLANU GRADSKOG VIJEĆA I POČETKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI ČLANICE GRADSKOG VIJEĆA
 2. ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 3. ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA DJELOVANJA GRADA DELNICA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA U 2020. GODINI
 4. ODLUKA O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE GRADA DELNICA
 5. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU
 6. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU
 7. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI
 8. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
 9. IZVJEŠĆE O NAMJENSKOM UTROŠKU KOMUNALNE NAKNADE ZA 2020. GODINU
 10. Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini
 11. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2020. GODINI
 12. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2021. GODINU
 13. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021.GODINU

SN GD #6 vol.2 / 15.7.2021. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. I. IZMJENA I DOPUNU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI
 2. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
 3. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAMJENSKOM TROŠENJU KOMUNALNE NAKNADE ZA 2021. GODINU
 4. I. Izmjene i dopune Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
 5. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA DELNICA
 6. ODLUKA O III. IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU I OSNIVANJU RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 7. ODLUKA O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROIZVODNE ZONE I1-3 LUČICE
 8. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA „IZGRADNJA TRŽNICE“
 9. ODLUKA O III. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UREĐENJU PROMETA U DELNICAMA
 10. ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINE – KUĆA U CRNOM LUGU
 11. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM
  POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2021. GODINI
 12. ODLUKA O PONIŠTENJU ODLUKE O RASPISIVANJU PONOVLJENOG JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA DELNICA, PONOVLJENOG JAVNOG NATJEČAJA TE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 13. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA EVIDENCIJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA DELNICA

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O IMENOVANJU SOCIJALNOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA DELNICA
 3. II. IZMJENE PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2021.
 4. ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA DELNICA U SKUPŠTINE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
 5. ODLUKA O IZMJENI REGISTRA NERAZVRSTANIH CESTA
 6. ODLUKA O OVLAŠTENJU
BROJ 5 od 11. lipnja 2021.

SN GD #5 / 11.6.2021. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. RJEŠENJE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE
 2. ZAKLJUČAK O IZVJEŠĆU I VERIFIKACIJI MANDATA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
 3. RJEŠENJE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE
 4. RJEŠENJE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
 5. RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 6. RJEŠENJE O IZBORU PRVOG POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 7. RJEŠENJE O IZBORU DRUGOG POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENIKA I ZAMJENIKA POVJERENIKA CZ NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 2. ANEKS BR. 1. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE U UPRAVNOM TIJELU GRADA DELNICA

GRADONAČELNICA

 1. ODLUKA O IMENOVANJU PRIVREMENOG ZAMJENIKA
BROJ 4 od 22. ožujka 2021.
SN GD #4 / 22.3.2021. (.pdf)

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KORIŠTENJU, RASPOLAGANJU I PRAVDANJU POKRETNIH SREDSTAVA I SREDSTAVA REPREZENTACIJE
 2. ODLUKA O POTREBI DONOŠENJA ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA KTD „RISNJAK-DELNICE D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2022. GODINE
 3. ODLUKA O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD DELNICE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 1. ISPRAVAK PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2021. GODINU
 2. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE U UPRAVNOM TIJELU GRADA DELNICA
BROJ 3 od 15. ožujka 2021.

SN GD #3 / 15.3.2021. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. POSLOVNIČKU ODLUKU O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 2. ODLUKU O UPORABI GRBA, ZASTAVE, IMENA I SVEČANE PJESME GRADA DELNICA
 3. ODLUKU O NAČINU PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I PETICIJA
 4. ODLUKU O NAČINU SAZIVANJA, RADA I ODLUČIVANJA NA ZBORU GRAĐANA
 5. ODLUKU O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U 2021. GODINI
 6. ODLUKU O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U PROGRAMU KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI TE OSTALIH PROGRAMA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
  U 2021. GODINI
 7. ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KORIŠTENJU I DAVANJU U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA U VLASNIŠTVU GRADA ZA POSTAVU PRIVREMENIH OBJEKATA
 8. ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRODAJI ROBE IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 9. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O REKLAMIRANJU I PLAKATIRANJU NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 10. ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA TE UREĐENJU I ODRŽAVANJU POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 11. IZVJEŠĆE O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA U 2020. GODINI
 12. ODLUKU O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA ZA 2021.
 13. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM
  POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2020. GODINI
 14. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA DODJELU POTPORA
 15. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2021.
 16. ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPA JAVNIH POVRŠINA (SN GD 5/20)
 17. ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA (SN GD 5/20 )
 18. ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE GRADA DELNICA (SN GD 5/20 i 6/20)

GRADONAČELNIK

 1. PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2021. GODINI
 2. IZVJEŠĆE GRADA DELNICA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU
BROJ 2 od 18. veljače 2021.
SN GD #2 / 18.2.2021. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE GRADSKA KNJIŽNICA „JANET MAJNARICH” DELNICE (pročišćeni tekst)
 2. ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT JAVNE VATROGASNE POSTROJBE DELNICE
 3. ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT GRADSKE KNJIŽNICE „JANET MAJNARICH“ DELNICE
 4. STATUT GRADA DELNICA
 5. PRAVILNIK O KORIŠTENJU SREDSTAVA ZA REPREZENTACIJU
 6. PROTOKOL GRADA DELNICA
 7. PRAVILNIK O ODIJEVANJU U GRADSKOJ UPRAVI KAO I PRILIKOM SVEČANIH PRIGODA GRADA DELNICA
 8. ODLUKA O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DELNICA
 9. ODLUKA O XIV. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
 10. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2020. GODINI
 11. PROGRAM POTICANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2021. GODINI

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O PRILAGODBI ZGRADE GRADSKE UPRAVE OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI
 2. I. IZMJENE PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2021.
BROJ 1 od 15. siječnja 2021.
SN GD #1 / 15.1.2021. (.pdf)

GRADONAČELNIK

 1. PLAN PRIJMA U SLUŽBU JUO-a GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O DODJELI POMOĆI GRADU PETRINJI
 3. PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2021.

2020.

BROJ 11 od 18. prosinca 2020.
SN GD #11 / 18.12.2020. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE DELNICE KAO JAVNE USTANOVE (pročišćeni tekst)
 2. RJEŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANU GRADSKOG VIJEĆA I POČETKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI ČLANA GRADSKOG VIJEĆA
 3. ODLUKA O VIII. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE DELNICE KAO JAVNE USTANOVE
 4. I. IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
 5. I. IZMJENAPROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI
 6. I. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini
 7. I. Izmjene Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini
 8. ODLUKA O NAMJENSKOM TROŠENJU KOMUNALNE NAKNADE ZA 2020. GODINU
 9. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2020. GODINU
 10. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020.GODINU
 11. ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU PLAĆANJA FIKSNOG DIJELA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
 12. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
 13. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI
 14. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
 15. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini
 16. ODLUKA O NAMJENSKOM TROŠENJU KOMUNALNE NAKNADE ZA 2021. GODINU
 17. PRORAČUN ZA 2021. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU
 18. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2023.GODINU
 19. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2021. GODINU
 20. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2021. GODINU
 21. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2021. GODINU
 22. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
 23. ODLUKA O ZADUŽENJU GRADA DELNICA
 24. ODLUKA O PROGLAŠENJU SVEČANE PJESME GRADA DELNICA
 25. ZAKLJUČAK O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA OD 2021. DO 2025.
 26. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 27. ODLUKA O XIII. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
 28. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 29. PROGRAM POTPORA PODUZETNICIMA NA PODRUČJU GRADA DELNICA POGOĐENIM OBUSTAVOM RADA TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IV. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI JEDINIČNE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA STRUČNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA GRAD DELNICE

MJESNI ODBORI

 1. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO TURKE
BROJ 10 od 26. listopada 2020.
SN GD #10 / 26.10.2020. (.pdf)

GRADONAČELNIK

 1. RJEŠENJE O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU PONOVLJENIH IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA TURKE
 2. ODLUKA O IV. IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA DELNICA
 3. II. IZMJENE PLANA PRIJEMA U SLUŽBU JUO-a GRADA DELNICA

MJESNI ODBORI

 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA
 2. ODLUKA O NAKNADAMA ZA PROVOĐENJE PONOVLJENIH IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA TURKE
 3. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROŠIRENOG SASTAVA IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU PONOVLJENIH IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA TURKE
BROJ 9 od 12. listopada 2020.

SN GD #9 / 12.10.2020. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O RASPISIVANJU PONOVLJENIH IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA ODLUKA O RASPISIVANJU PONOVLJENIH IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA TURKE
 2. ODLUKA O VII. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU  JAVNE VATROGASNE POSTROJBE DELNICE KAO JAVNE USTANOVE
 3. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
 4. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020.
 5. ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA
 6. ODLUKA  O XII. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
 7. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA EVIDENCIJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 8. ODLUKA O  IZRADI PLANA RAZVOJA GORSKOG KOTARA ZA RAZDOBLJE 2021.-2027.
 9. ODLUKA O PRIHVAĆANJU DONACIJE STARIH PREDMETA I ALATA
 10. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 11. ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 12. ODLUKA O RASPISIVANJU PONOVLJENOG JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA DELNICA

GRADONAČELNIK

 1. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJEMA U SLUŽBU JUO-A GRADA DELNICA
BROJ 8 od 24. srpnja 2020.

SN GD #8 / 24.7.2020. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. STATUTARNA ODLUKA O ŠESTIM IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA DELNICA
 2. Odluka O  PREDLAGANJU ČLANA NO-A GSC-A D.O.O. DELNICE
 3. Odluka O PREDLAGANJU SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U RIJECI
 4. ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA ZA ODABIR SVEČANE PJESME GRADA DELNICA
 5. Odluka O OSNIVANJU TURISTIČKE  ZAJEDNICE GORSKOG KOTARA
 6. Odluka O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI GRADA DELNICA
 7. Odluka O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U  VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 8. Odluka O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 9. Odluka O VI. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE  POSTROJBE DELNICE KAO JAVNE USTANOVE

GRADONAČELNIK

 1. I IZMJENE PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU I IZMJENE PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2020.
 2. Odluka O VISINI NAKNADE DOBROVOLJNIM VATROGASCIMA KADA SUDJELUJU  U VATROGASNIM INTERVENCIJAMA NA PODRUČJU GRADA DELNICE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 1. Ispravak Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.godinu
BROJ 7 od 4. lipnja 2020.

SN GD #7 / 4.7.2020. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU JVP DELNICE ZA 2019. GODINU
 2. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU JVP DELNICE ZA 2019. GODINU
 3. ODLUKA O VI. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE DELNICE KAO JAVNE USTANOVE
 4. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE  „NARODNA KNJIŽNICA I  ČITAONICA DELNICE“
 5. Izmjene i dopune Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja kojima osnivač nije Grad Delnice
 6. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U 2020. GODINI
 7. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U PROGRAMU KULTURNIH I GLAZBENO  SCENSKIH DJELATNOSTI TE OSTALIH PROGRAMA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH  DJELATNOSTI U 2020. GODINI
 8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA za 2019. godinu
 9. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU
 10. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU
 11. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA 2019. GODINU
 12. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  U 2019. GODINi
 13. IZVJEŠĆE O UTROŠKU KOMUNALNE NAKNADE ZA 2019. GODINU
 14. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE  NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2019. GODINI
 15. Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa u 2019. godini
 16. ODLUKA O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI  GRADA DELNICA
 17. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH  STRANAKA I GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA DELNICA
 18. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 19. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Grada Delnica
 20. ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U POSJED  POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA  PODRUČJU  GRADA DELNICA
 21. ODLUKA O PRODULJENJU VAŽENJA POSTOJEĆEG STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA  GRADA DELNICA 2015.-2020.
 22. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA  POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA DELNICA80ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU  GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA „REKONSTRUKCIJA DJEČJEG IGRALIŠTA  U PARKU KRALJA TOMISLAVA“
 23. 0II IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O DJELATNOSTI I NAČINU FINANCIRANJA  DJEČJEG VRTIĆA HLOJKICA
BROJ 6 od 30. travnja 2020.

SN GD #6 / 30.4.2020. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU PLAĆANJA FIKSNOG DIJELA JAVNE USLUGE
  PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
 3. ODLUKA O KRATKOROČNOM BESKAMATNOM ZAJMU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

GRADONAČELNIK

 1. IZVJEŠĆE GRADA DELNICA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
  REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU
BROJ 5 od 9. travnja 2020.

SN GD #5 / 9.4.2020. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
 2. ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
 3. ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPA JAVNIH POVRŠINA
 4. ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA
 5. ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU OD OBVEZE PLAĆANJA RODITELJSKOG UDJELA U EKONOMSKOJ CIJENI DJEČJEG VRTIĆA HLOJKICA

OSTALO

 1. PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE
  HRVATSKE ZA GRAD DELNICE
BROJ 4 od 2. travnja 2020.
SN GD #4 / 4.2.2020. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. PRAVILA SAZIVANJA I ODRŽAVANJA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA PRAVILA SAZIVANJA I ODRŽAVANJA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA  ELEKTRONSKIM PUTEM U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA DELNICA ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2
BROJ 3 od 13. ožujka 2020.
SN GD #3 / 13.3.2020. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. STATUTARNA ODLUKA O PETIM IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA DELNICA
 2. STATUTARNA ODLUKA O PETIM IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA DELNICA
 3. ODLUKA O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA  MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 4. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2020. GODINU
 5. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU
 6. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2020. GODINU
 7. ODLUKA O ZADUŽENJU GRADA DELNICAODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
 8. ODLUKA O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA
 9. ODLUKA O DONOŠENJU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROIZVODNE ZONE I1-8 KENDAR, UPU 13
 10. ODLUKA O DONOŠENJU PROČIŠĆENOG TEKSTA ODREDBI ZA PROVEDBU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROIZVODNE ZONE I1-8 KENDAR- UPU 13
 11. ODLUKA O XI. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
 12. ODLUKA O UPRAVLJANJU RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM NA LOKACIJI SOVIĆ LAZ
 13. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 14. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 15. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 16. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 17. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA
 18. ODLUKA O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O DRUGOJ IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA DELNICA
 2. I. DOPUNE PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2020.
 3. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
BROJ 2 od 13. siječnja 2020.

SN GD #2 / 13.1.2020. (.pdf)

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O III. DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA DELNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 1. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
BROJ 1 od 8. siječnja 2020.
SN GD #1 / 8.1.2020. (.pdf)

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 2. PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA RAZDOBLJE DO 31.12.2020.
 3. PLAN PRIJEMA U SLUŽBU JUO-a GRADA DELNICA

2019.

BROJ 10 od 17. prosinca 2019.

SN GD #10 / 17.12.2019. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O USVAJANJU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA TE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA GRADA DELNICA
 2. PLAN AKTIVNOSTI GRADSKOGA VIJEĆA GRADA DELNICA ZA 2020. GODINU
 3. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH
  NEPOGODA
 4. PRORAČUN ZA 2020. I PROJEKCIJA PRORAČUNA Za 2021. I 2020. GODINU
 5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU
 6. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2020. GODINU
 7. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU
 8. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2020. GODINU
 9. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI
 10. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
 11. PROGRAM UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU
 12. PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U
  PROSTORU U 2020. GODINI
 13. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA DELNICA
 14. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2019. GODINU
 15. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019.GODINU
 16. I. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI
 17. II IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GOD.
 18. I. IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU
 19. I. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2019. GODINI
 20. ODLUKA O 2. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
 21. ODLUKA O X. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O VISINI PLAĆANJA NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA DOSTAVE
  INFORMACIJA
 2. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENIKA I ZAMJENIKA POVJERENIKA CZ NA PODRUČJU
  GRADA DELNICA
BROJ 9 od 11. studenog 2019.

SN GD #9 / 11.11.2019. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O UPRAVLJANJU IMOVINOM GRADA DELNICA ZA 2018.
 2. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU I OSNIVANJU RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 3. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
 4. ODLUKA O USTROJAVANJU EVIDENCIJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 5. ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTAODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
BROJ 8 od 24. rujna 2019.

SN GD #8 / 24.9.2019. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNOG TIJELA GRADA DELNICA
 2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.GODINU
 3. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2019.GODINE
 4. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
 5. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
 6. ODLUKA O IX. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
 7. ODLUKA O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROIZVODNE ZONE I1-8 KENDAR – UPU 13

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA DELNICA
BROJ 7 od 29. kolovoza 2019.

SN GD #7 / 29.8.2019. (.pdf)

GRADONAČELNIK

 1. PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
BROJ 6 od 16. srpnja 2019.

SN GD #6 / 16.7.2019. (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA „REKONSTRUKCIJA DJEČJEG IGRALIŠTA U PARKU KRALJA TOMISLAVA“

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

MJESNI ODBORI

 1. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO BROD NA KUPI
 2. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO CRNI LUG
 3. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO LUČICE
 4. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO DELNICE
BROJ 5 od 5. lipnja 2019.

SN GD #5 – 1/4 (.pdf)

SADRŽAJ 1/4:

GRADSKO VIJEĆE

 1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
  INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU
 2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
  ZA 2018. GODINU
 3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2018. GODINU
 4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA NEZAKONITO
  IZGRAĐENE ZGRADE U 2018. GOD.
 5. IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2018. GODINU
 6. IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2018. GODINU
 7. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU – OPĆI DIO
 8. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018.GODINU
 9. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2018.GODINU
 10. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U 2019. GODINI
 11. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U PROGRAMU KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI TE OSTALIH PROGRAMA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U 2019. GODINI
 12. ODLUKA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA I ČLANOVA RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
 13. ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
 14. ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DJELA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE I SPORTSKO REKREACIJSKE NAMJENE T3-1 VELA VODA – UPU 7 TEMELJNE ODREDBE
 15. ODLUKA O 1. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
 16. PROGRAM POTICANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2019. GODINI

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IMENOVANJU ZAMJENIKA ZAPOVJEDNIKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE DELNICE

 

SN GD #5 – 2/4 (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2018. DO 31. OŽUJKA 2028. GODINE
 2. PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE OD 1.4 2018. DO 31.3.2028. PRVI DIO

 

SN GD #5 – 3/4 (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE OD 1.4 2018. DO 31.3.2028. DRUGI DIO

 

SN GD #5 – 4/4 (.pdf)

GRADSKO VIJEĆE

 1. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADA DELNICA OD 2018.–2022. IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU GRADA DELNICA OD 2018.–2022.
BROJ 4 od 18. travnja 2019.

SN GD #4 / 18.4.2019. (.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA
 3. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA NARODNE KNJIŽNICE I
  ČITAONICE DELNICE

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE I NJEGOVE ZAMJENE OVLAŠTENE ZA UNOS PODATAKA U
  REGISTAR PROJEKATA
BROJ 3 od 26. ožujka 2019.

SN GD #3 / 26.3.2019. (.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
  ODBORA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 2. IZMJENA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA SPORT, KULTURU I TEHNIČKU
  KULTURU
 3. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE GRADA DELNICA ZA 2018. GODINU
 4. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA
 5. ODLUKA O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA
 6. I IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU
 7. ODLUKA O PRVIM IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA KUPANJE I TRAJANJA KUPALIŠNE SEZONE
 8. ODLUKA O DAROVANJU ZEMLJIŠTA
 9. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 10. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 11. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU DAVATELJAJAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA
  MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
 12. RJEŠENJE O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA HLOJKICA DELNICE

GRADONAČELNIK

 1. PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2019. GODINI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 1. ISPRAVAK POGREŠNO OTISNUTOG DATUMA IZDAVANJA „SLUŽBENIH NOVINA GRADA DELNICA“
BROJ 2 od 28. veljače 2019.

SN GD #2 / 28.2.2019. (.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O IMENOVANJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI RAVNATELJA USTANOVE DJEČJI VRTIĆ „HLOJKICA“

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O I. DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA DELNICA
BROJ 1 od 30. siječnja 2019.

SN GD #1 / 30.1.2019. (.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE POSLOVANJA ZA PRUŽANJE DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 3. ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE POSLOVANJA ZA POTREBE ODRŽAVANJA SAJMA U GRADU DELNICAMA
 4. ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE POSLOVANJA ZA PRUŽANJE USLUGA UKOPA POKOJNIKA NA GROBLJIMA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 5. POSLOVNIČKA ODLUKA O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 6. IZMJENA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNA PRIZNANJA
 7. ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU I
  SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ
 8. ODLUKA O 3. IZMJENI UGOVORA O KUPOPRODAJI ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI K-1 DELNICE
 9. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „HLOJKICA“
 2. PLAN PRIJEMA U SLUŽBU JUO-a GRADA DELNICA

2018.

BROJ 9 od 13. prosinca 2018.

SN GD #9 / 13.12.2018. (.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU
 2. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI
 3. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2019. GODINI
 4. PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2019. GODINI
 5. ODLUKA O PRORAČUNU GRADA DELNICA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU
 6. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2019. GODINU
 7. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021.GODINU
 8. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. GODINU
 9. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2019. GODINU
 10. STATUTARNA ODLUKA O ČETVRTIM IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA DELNICA
 11. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
  INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI
 12. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI
 13. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2018. GODINI
 14. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU U 2018. GODINI
 15. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2018. GODINU
 16. II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018.GODINU
 17. II IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI
 18. ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA DELNICA
 19. PLAN AKTIVNOSTI GRADSKOGA VIJEĆA GRADA DELNICA ZA 2019. GODINU
 20. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA DELNICA
 21. ODLUKA O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE DELNICE
 22. ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 23. RJEŠENJE O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA „HLOJKICA“ DELNICE

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE DELNICE
BROJ 8 od 27. studenog 2018.

SN GD #8 / 27.11.2018. (.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
 2. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU
 3. ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI
 4. ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE
 5. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RASPISIVANJU PONOVLJENOG JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA LUČICE, RADNIČKA CESTA 6
 6. ODLUKU VEZANU UZ PLAN ZAŠTITE OD POŽARA TE PROCJENU UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA
 7. ODLUKU O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKU O ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE DELNICE
BROJ 7 od 18. listopada 2018.

SN GD #7 / 18.10.2018. (.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA VEZANA UZ POSTUPAK PREOBLIKOVANJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA

GRADONAČELNIK

 1. PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE DELNICE
 3. ODLUKA O PONIŠTENJU ODLUKE O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE
  POSTROJBE
BROJ 6 od 25. rujna 2018.

SN GD #6 / 25.9.2018. (.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU – OPĆI DIO
 2. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.
 3. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DJELA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE I SPORTSKO REKREACIJSKE NAMJENE T3-1 VELA VODA – UPU 7
 4. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 5. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 6. ODLUKA O RASPISIVANJU PONOVLJENOG JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU STANOVA U
  VLASNIŠTVU GRADA DELNICA U LUČICAMA, RADNIČKA CESTA 6
BROJ 5 od 21. lipnja 2018.

SN GD #5 / 21.6.2018.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2017. GODINU
 2. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU
 3. IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2017. GODINU
 4. IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2017. GODINU
 5. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU
 6. ODLUKA O PRODAJI STANA U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA – DELNICE, LUJZINSKA CESTA 43
 7. ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA – LUČICE, RADNIČKA CESTA 6
 8. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA „REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA OBJEKTA RADIĆEVA 3, DELNICE ZA SMJEŠTAJ NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE“
 9. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA „IZGRADNJA TRŽNICE“

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
 2. IZMJENA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
BROJ 4 od 24. svibnja 2018.

SN GD #4 / 24.5.2018.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2018. GODINU
 2. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU
 3. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI
 4. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI
 5. I. IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2018. GODINI
 6. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U 2018. GODINI
 7. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U PROGRAMU KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI TE OSTALIH PROGRAMA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U 2018. GODINI
 8. ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA I DIVLJIM ŽIVOTINJAMA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 9. PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA DELNICA U 2018. GODINI
 10. ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA KUPANJE I TRAJANJA KUPALIŠNE SEZONE
 11. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023.

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM
BROJ 3 od 12. travnja 2018.

SN GD #3 / 12.4.2018.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. PLAN AKTIVNOSTI GRADSKOGA VIJEĆA GRADA DELNICA ZA 2018. GODINU
 2. ODLUKA O USVAJANJU NOVOG SPORAZUMAO OSNIVANJU CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO– GORANSKE ŽUPANIJE
 3. ODLUKA O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA
 4. ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE SLIVNIKA OBORINSKE ODVODNJE“ NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 5. STATUT GRADA DELNICA (pročišćeni tekst)

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
  DELNICE
 3. ODLUKA O IZGRADNJI RAMPE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 1. ISPRAVAK STATUTA GRADA DELNICA (SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA 1/18)
BROJ 2 od 26. veljače 2018.

SN GD #2 / 26.2.2018.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O PROGLAŠENJU RADNIČKOG DOMA DRUŠTVENO KULTURNIM CENTROM
 2. ODLUKA KOJOM GRADSKO VIJEĆE OVLAŠĆUJE GRADONAČELNIKA GRADA DELNICA DA PODUZME SVE RADNJE U UPRAVNIM I DRUGIM POSTUPCIMA RADI ZAŠTITE INTERESA GRADA DELNICA, A VEZANO ZA PREDMETE KOJI SE ODNOSE NA NAPLATU KOMUNALNE NAKNADE OD OBVEZNIKA
  REPUBLIKE HRVATSKE
BROJ 1 od 16. veljače 2018.

SN GD #1 / 16.2.2018.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. STATUTARNA ODLUKA O ČETVRTIM IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA DELNICA
 2. POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 3. ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
 4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
  U 2017. GODINI
 5. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
  INFRASTRUKTURE ZA 2017. GOD.
 6. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU U 2017. GODINI
 7. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA
  U 2017. GODINI
 8. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG
  OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
 9. ODLUKA O VIII. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
 10. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI „ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA TERITORIJU GRADA DELNICA“

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O KORIŠTENJU, RASPOLAGANJU I PRAVDANJU POKRETNIH SREDSTAVA I
  SREDSTAVA REPREZENTACIJE
 2. PLAN PRIJEMA U SLUŽBU JUO-a GRADA DELNICA

2017.

BROJ 6 od 14. prosinca 2017.

SN GD #6 / 14.12.2017.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. II. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI
 2. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017.
 3. I. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO
  IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU U 2017. GODINI
 4. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2017.
 5. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2017. GODINU
 6. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2017. GODINU
 7. II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU
 8. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA DELNICA
 9. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI
 10. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI
 11. PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U
  PROSTORU U 2018. GODINI
 12. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2018. GODINI
 13. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2018. GODINU
 14. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2018. GODINU
 15. ODLUKA O PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA
  ZA 2019. I 2020. GODINU
 16. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU
 17. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2018. GODINU
 18. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA DELNICA
 19. RJEŠENJE O IMENOVANJU RAVNATELJICE „NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE“
 20. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM
 21. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA MLADE, ODGOJ I OBRAZOVANJE, UMIROVLJENIKE, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA PITANJA
 22. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 23. ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KOJIMA GRAD DELNICE IMA UDJELE U VLASNIŠTVU
 24. ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI „ZIMSKA SLUŽBA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA“ NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 25. ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 26. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 27. ODLUKA PROGLAŠENJU POVRŠINE IZVAN LOVIŠTA NA PODRUČJU GRADA DELNICA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O III. DOPUNAMA ODLUKE O VISINI JEDINIČNE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O NAČINU PRIJAVE PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVA
BROJ 5 od 9. studenog 2017.

SN GD #5 / 9.11.2017.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU I OSNIVANJU RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA
 2. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
 3. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNA PRIZNANJA
 4. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA POSLOVE ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA
 5. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
 6. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
 7. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMETNO I PROSTORNO UREĐENJE
  I ZAŠTITU OKOLIŠA
 8. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
 9. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA SPORT, KULTURU I TEHNIČKU KULTURU
 10. ODLUKA O PRIHVAĆANJU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA
  ZA PODRUČJE GORSKOG KOTARA
 11. PLAN ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE GORSKOG KOTARA
 12. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 13. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA ZAMJENICI GRADONAČELNIKA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 1. ISPRAVAK ODLUKE O KORIŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA ZA RAZVOJ GRADA DELNICA
BROJ 4 od 27. rujna 2017.

SN GD #4 / 27.9.2017.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA I – VI 2017.
 2. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 3. ODLUKA O IZRADI STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022.

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA DELNICA U SKUPŠTINE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
 2. ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU SAVJETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA JAVNIH USLUGA
 3. ODLUKA O ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE DELNICE
BROJ 3 od 6. srpnja 2017.

SN GD #3 / 6.7.2017.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE
 2. ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE
 3. RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
 4. RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
 5. RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
 6. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2017. GODINU
 7. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.
 8. I. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
  U 2017. GODINI
 9. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017.
  GODINI
 10. ODLUKA O KORIŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH
  PODRUČJA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA ZA
  RAZVOJ GRADA DELNICA
 11. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
  U 2017. GODINI
 12. ODLUKU O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U PROGRAMU KULTURNIH I GLAZBENO
  SCENSKIH DJELATNOSTI TE OSTALIH PROGRAMA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
  U 2017. GODINI
 13. ODLUKU O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
  NASELJA DELNICE, PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K-1-1 I K-2-2
 14. ODLUKA O DONOŠENJU PROČIŠĆENOG TEKSTA PROVEDBENIH ODREDBI III. Izmjena i dopuna
  Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2
 15. ODLUKA O VII. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O OSNIVANJU GRADONAČELNIKOVOG STRUČNOG KOLEGIJA
BROJ 2 od 30. ožujka 2017.

SN GD #2 / 30.3.2017.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2016. GODINU
 2. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016.
 3. IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2016. GODINU
 4. IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2016. GODINU
 5. ODLUKA O LOKALNIM POREZIMA GRADA DELNICA
 6. AKCIJSKI PLAN GRADA DELNICA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA 2017. – 2020. GODINU
 7. ODLUKA O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA TE IZVJEŠĆE O PODUZETIM MJERAMA U 2016. GODINI
 8. ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA DELNICE, PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K-1-1 I K-2-2
 9. ODLUKA O VI. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
 10. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

GRADONAČELNIK

 1. ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA ODABIRANJA I IZLUČIVANJA GRADIVA
BROJ 1 od 23. veljače 2017.

SN GD #1 / 23.2.2017.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
  INFRASTRUKTURE ZA 2016. GOD.
 2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.
 3. IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2016. GODINI
 4. IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU U 2016. GODINI
 5. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA “REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA OBJEKTA RADIĆEVA 3, DELNICE ZA SMJEŠTAJ NARODNA KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE”
 6. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA “REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PARKU KRALJA TOMISLAVA U DELNICAMA”
 7. ODLUKA O DONOŠENJU I IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA CENTRA DELNICA
 8. ODLUKA O DONOŠENJU PROČIŠĆENOG TEKSTA PROVEDBENIH ODREDBI DETALJNOG
  PLANA UREĐENJA DIJELA CENTRA DELNICA
 9. ODLUKA O IZMJENI UGOVORA O KUPOPRODAJI ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI K-1 DELNICE
 10. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU GRADONAČELNIKOVOG STRUČNOG KOLEGIJA

2016.

BROJ 5 od 8. prosinca 2016.

SN GD #5 / 8.12.2016.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O USVAJANJU STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA GRADA DELNICA ZA RAZDOBLJE OD 2015. – 2020. GODINE
 2. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2016. GODINU
 3. II. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GODINU
 4. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2016. GODINU
 5. II. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI
 6. II. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI
 7. II. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU
 8. I. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU U 2016. GODINI
 9. ODLUKA O PRORAČUNU GRADA DELNICA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU
 10. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019. GODINU
 11. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2017. GODINU
 12. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2017. GODINU
 13. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2017. GODINU
 14. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI
 15. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI
 16. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2017. GODINI
 17. PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU U 2017. GODINI
 18. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA DELNICA
 19. ODLUKA O V. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
 20. ODLUKA O STIPENDIRANJU NADARENIH UČENIKA I STUDENATA
 21. ODLUKA O SOCIJALNIM STIPENDIJAMA
 22. ODLUKA O STIPENDIRANJU REDOVNIH UČENIKA I STUDENATA SPORTAŠA
 23. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I OBORINSKE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 24. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA “REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PARKU KRALJA TOMISLAVA U DELNICAMA”
 25. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA “PRODUŽETAK LOVAČKE ULICE”
 26. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA ZA PROVEDBU PROJEKTA “REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA OBJEKTA RADIĆEVA 3, DELNICE ZA SMJEŠTAJ NARODNA KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE”
 27. ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA OD 2016. DO 2020.
 28. ODLUKA O VISINI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
 29. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 30. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 31. PLAN I PROGRAM RADA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA DELNICA ZA 2017. GODINU

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O III. DOPUNAMA ODLUKE O VISINI JEDINIČNE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA
 2. PLAN PRIJEMA U SLUŽBU JUO-a GRADA DELNICA
BROJ 4 od 29. rujna 2016.

SN GD #4 / 29.9.2016.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA I – VI 2016.
 2. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2016. GODINU
 3. I. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GODINU
 4. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZADUŽENJU GRADA DELNICA
 5. I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI
 6. I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
  INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI
 7. I. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU
 8. ODLUKA O UVJETIMA I CIJENI PRODAJE ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI I1-8 KENDAR
 9. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PRODAJU NEKRETNINE – STAN U ZAGREBU
 10. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA GRAD DELNICE
 11. ODLUKAO DONOŠENJU USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DELNICE SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU
 12. PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DELNICA ODREDBE ZA PROVOĐENJE
 13. ODLUKA O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA CENTRA DELNICA
 14. ODLUKA O ŠESTOJ IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
 15. ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKA O DRUGOJ IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOM KORIŠTENJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA U POLITIČKE SVRHE
 2. ODLUKA O II. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
BROJ 3 od 14. srpnja 2016.

SN GD #3 / 14.7.2016.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE

 1. RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA TE UTVRĐIVANJU POČETKA OBNAŠANJA DUŽNOSTI ČLANA GRADSKOG VIJEĆA
 2. RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
 3. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE
 4. ODLUKA O KORIŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA ZA RAZVOJ GRADA DELNICA
 5. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI
 6. ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U PROGRAMU KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI TE OSTALIH PROGRAMA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U 2016. GODINI
 7. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 8. ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 9. ODLUKA O IMENOVANJU ALEJE U PARKU KRALJA TOMISLAVA U DELNICAMA
 10. ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA –KLIZALIŠTE DELNICE

GRADONAČELNIK

 1. NAPUTAK O PROVOĐENJU SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA OPĆIH AKATA I OSTALIH DOKUMENATA GRADA DELNICA
 2. ODLUKA O NE DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O CIJENI JAVNIH USLUGA
BROJ 2 od 19. svibnja 2016.

SN GD #2 / 19.5.2016.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE:

 1. Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Delnica za 2015. godinu
 2. Izvršenje programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu
 3. Izvršenje programa utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
 4. Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Delnica sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)
 5. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2
 6. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja klizalište u Delnicama
 7. Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Delnica
 8. ODLUKA O II. izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Delnicama
 9. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 10. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
 11. ODLUKA o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Delnicama
 12. Odluka o prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Delnica
 13. ODLUKA o prodaji nekretnine – stan u Zagrebu
 14. Odluka o prodaji zemljišta
 15. ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Delnica

 

GRADONAČELNIK:

 1. Izmjena Plana prijema u službu JUO-a Grada Delnica
BROJ 1 od 10. ožujka 2016.

SN GD #1 / 10.3.2016.(.pdf)

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE:

 1. Plan i program rada Gradskoga vijeća Grada Delnica za 2016.
 2. Odluka o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Delnica
 3. Odluka o kriterijima dodjele nekretnina u vlasništvu Grada Delnica na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro
 4. Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
 5. Izvješće o utrošku naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenje zgrade u prostoru u 2015. godini
 6. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 8. Odluka o usklađenju naziva dokumenta

GRADONAČELNIK:

 1. Odluka o IV. izmjeni i dopuni odluke o visini zakupnine za javne površine u vlasništvu Grada Delnica
 2. Plan prijema u službu JUO-a Grada Delnica
 3. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o privremenom korištenju nekretnina u vlasništvu Grada u političke svrhe

2015.

BROJ 8 od 17. prosinca 2015.

SN GD #8 / 17.12.2015.(.pdf)

SADRŽAJ:

 1. Odluka o drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Delnica za 2015. godinu
 2. II. izmjene Plana razvojnih programa za 2015. godinu
 3. II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
 4. II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
 5. II. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
 6. I. izmjena Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu
 7. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj
 8. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2015. godini
 9. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o zaduženju Grada Delnica
 10. Odluka o Proračuna Grada Delnica za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
 11. Plan razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu
 12. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
 13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
 14. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
 15. Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu
 16. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
 17. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2016. godini
 18. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2016. godinu
 19. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
 20. Odluka o načinu financiranja javnih potreba Grada Delnica
 21. Odluka o prihvaćanju donacije građe zavičajne zbirke
 22. Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 23. Odluka o izmjeni Odluke o prodaji zemljišta
 24. Odluka o izmjeni ugovora o kupoprodaji zemljišta u poslovnoj zoni K-1 Delnice
 25. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Delnica
BROJ 7 od 26. studenog 2015.

SN GD #7 / 26.11.2015.(.pdf)

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O SKLAPANJU SPORAZUMA S HRVATSKIM ŠUMAMA
 2. ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA NA ZEMLJIŠTU U POSLOVNOJ ZONI KENDAR

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKU O PRIVREMENOM KORIŠTENJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA U POLITIČKE SVRHE
 2. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
BROJ 6 od 25. rujna 2015.

SN GD #6 / 25.9.2015.(.pdf)

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA I-VI 2015.
 2. ODLUKA O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
 3. ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
 4. I. izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi
 5. ODLUKU o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2
 6. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
BROJ 5 od 24. srpnja 2015.

SN GD #5 / 24.7.2015.(.pdf)

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE

 1. I. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI
 2. ODLUKA O PRIJEDLOGU ZA DODJELU PRIZNANJA I ODLIKOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE
 3. ODLUKA O IMENOVANJU TRGA U DELNICAMA
 4. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
 5. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRODAJI ROBE IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU GRADA DELNICA
 6. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UREĐENJU PROMETA U DELNICAMA
 7. ODLUKA VEZANA UZ LAG GORSKI KOTAR
 8. ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
 9. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA REKONSTRUKCIJE I PRENAMJENE OBJEKTA STARE ŠUMARSKE ŠKOLE
 10. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRESELJENJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE
 11. ODLUKA O PRIHVAĆANJU DAROVANE NEKRETNINE
 12. ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA

GRADONAČELNIK

 1. RJEŠENJE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU CJELOVITOG PROJEKTA PRESELJENJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE

MJESNI ODBORI GRADA DELNICA

 1. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO BROD NA KUPI
 2. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO CRNI LUG
 3. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO LUČICE
 4. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO TURKE
 5. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA MO DELNICE
BROJ 4 od 29. svibnja 2015.

SN GD #4 / 29.5.2015.(.pdf)

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2015. GODINU
 2. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2015. GODINU
 3. ODLUKA O I. Izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
 4. Odluka o II. Izmjenama Odluke o naknadama za rad vijećnika te radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika
 5. Odluka o I. Izmjeni Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Delnica
 6. Odluka o II. Izmjeni Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora
 7. Izmjena Odluke o financiranju javnih potreba u odgoju i obrazovanju u 2015. godini
 8. Izmjena Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2015. godini.
 9. Izmjena Odluke o financiranju javnih potreba u sportu u 2015. godini
 10. I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
 11. I. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
 12. ODLUKA O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2014. GODINU

GRADONAČELNIK

 1. Odluka o vrijednosti zemljišta na području Grada Delnica

IZBORNO POVJERENSTVO GRADA DELNICA

 1. Odluka o naknadama za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica
BROJ 3 od 08. svibnja 2015.

 SN GD #3 / 8.5.2015.(.pdf)

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić u Delnicama

GRADONAČELNIK

 1. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica
 2. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za izradu cjelovitog projekta Etnografskog zavičajnog muzeja Grada Delnica

IZBORNO POVJERENSTVO GRADA DELNICA

 1. Rješenje o određivanju biračkih mjesta
 2. Upute o redoslijedu izbornih radnji tijeku rokova po Odluci o izboru članova vijeća Mjesnih odbora
 3. Rješenje o imenovanju Proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica
BROJ 2 od 24. travnja 2015.

SN GD #2 / 24.4.2015.(.pdf)

SADRŽAJ

 1.  Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Hlojkica“ Delnice
 2. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica
BROJ 1 od 06. travnja 2015.

SN GD #1 / 6.4.2015.(.pdf)

SADRŽAJ

 1. Odluka o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Odbora za predstavke,
  pritužbe i prijedloge građana
 2. Odluka o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Komisije za javna priznanja
 3. Odluka o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Odbora za suradnju, mjesnu
  samoupravu i građansku sigurnost
 4. Odluka o izmjeni Rješenja o imenovanju članova povjerenstva za poslove određivanja imena ulica i trgova
 5. Odluka o osnivanju poduzetničke zone K1-1 Delnice
 6. Odluka o osnivanju poduzetničke zone K2-2 Delnice
 7. Odluka o osnivanju poduzetničke zone I2-7 Delnice, Javornik
 8. Odluka o osnivanju poduzetničke zone I1-3 Lučice
Pretraga po godinama:

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4,
51300 Delnice

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207

 tel. 051/812-131, 051/812-055, fax. 051/812-037

e-mail: [email protected]

Skip to content