JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08., 61/11., 04/18., 96/18., 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova...
Skip to content