Konačne rang liste – Stipendije

Protekom roka za prigovor, obzirom prigovor nije izjavljen, Rang liste stipendiste Grada Delnica za školsku godinu 2023./2024. postale su konačne. Stipendisti će biti obaviješteni kada će biti potpisivanje Ugovora. Stipendije – Konačne liste 2023./2024....
Skip to content