JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA
IZ PODRUČJA IZDAVAŠTVA U 2024. GODINI

I. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata iz područja izdavaštva u Gradu Delnicama u 2024. godini.

II. Ciljevi javnog poziva su financijski podupirati tiskanje knjiga delničkih autora.

III. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju fizičke i pravne osobe čije je sjedište (za pravne osobe), prebivalište (za fizičke osobe) ili koje uzastopno višegodišnje djeluju na području Grada Delnica, a njihovi su projekti od interesa za Grad Delnice.

Svaki prijavljeni projekt mora imati zasebnu prijavu.

Za sufinanciranje izdavaštva (zbirka pjesama, romana…) obavezno treba priložiti vlastoručno potpisanu recenziju renomiranog stručnjaka u predmetnom području.

IV. Pri odabiru ponuđenih projekata prednost će se dati i podržati prije svega:

  • djela autora i izdavača, koje su od posebnog umjetničkog, stručnog i znanstvenog interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Grada Delnica, promicanje kulturne baštine Grada Delnica te autohtonog jezičnog i glazbenog izričaja,
  • djela mladih autora,
  • izdanja koja istražuju i njeguju dijalektalni izričaj.

V. Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 3.000,00 eura. Financijske potpore za pojedini projekt odobravaju se do maksimalnog iznosa od 1.000,00 eura. Okvirni broj projekata je 4.

VI. Prijavitelj će Gradu Delnicama biti dužan donirati maksimalno 10% naklade tiskanog djela, što će biti definirano Ugovorom.

VI. Rok za podnošenje prijedloga je do raspodjele predviđenih sredstava, a najkasnije do 7. lipnja 2024. godine.

Materijali:

Skip to content