Grad Delnice

Središnje i najveće naselje Gorskog kotara.
Smještene na nadmorskoj visini od 698 metara
i uokvirene uzvišenjima Drgomlja, Petehovca i Japlenškog vrha,
Delnice su grad na najvišoj nadmorskoj visini u Hrvatskoj.

Anketa za građane: investicija izgradnje stambenih građevina

Korona virus – mjere zaštite i korisne informacije

KORISNE INFORMACIJE ZA RASELJENE OSOBE IZ UKRAJINE

/ КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННИХ ОСІБ З УКРАЇНИ

Javni poziv: Započinjanje postupka evidentiranja predmetnih komunalnih infrastruktura u katastarski operat i zemljišnu knjigu – JAVNE ZELENE POVRŠINE (DJEČJE IGRALIŠTE – S.S.Kranjčevića, Delnice i DJEČJE IGRALIŠTE – Ograja Donja, Lučice)

Na temelju članka 132., a vezano uz čanak 59., 60., 61., 62. i 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20) i Objašnjenju o izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture, Klasa: 011-01/19-01/03, Urbroj: 541-...

Aplikacija koji omogućuje građanima jednostavnu i efikasnu komunikaciju s raznim službama lokalne uprave, kao i upravama vrtića, poduzećima za zbrinjavanja otpada,…

Aplikacija je sastavni dio sustava HRcity koja povezuje razne ustanove i subjekte uključene u rad lokane zajednice koje pružaju razne usluge građanima.

ULTRA -BRZA ŠIROKOPOJASNA SVJETLOVODNA INFRASTRUKTURA

Provjerite nalazili li se Vaša adresa u planu izgradnje projekta RUNE.

Sanacija ceste i oborinske odvodnje u Crnom Lugu

Interpretacijski centar
u Crnom Lugu

Sanacija Ceste
Biljevina – Razloge

Sanacija kolnika i uređenje pločnika u Ulici Matice hrvatske

Kontakt:

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207
Skip to content