Energetiska obnova sustava javne rasvjete Grada Delnica

Grad Delnice, kao krajnji primatelj financijskog instrumenta “ESIF Krediti za javnu rasvjetu”, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020”, još je jedna od jedinica lokalnih samouprava koja je koristeći navedeni HBOR-ov ESIF model financiranja uspjela na čitavom svom području postaviti novu energetski učinkovitu i ekološki prihvatljivu javnu rasvjetu.

Provedbom projekta energetske obnove sustava javne rasvjete postojeće svjetiljke zamijenjene su s novim visokoučinkovitim LED svjetiljkama javne rasvjete.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.101.181,25 kuna s PDV-om, a osim nabave opreme i izvođenja radova (demontaže/montaže, odgovarajućih mjerenja, ispitivanja, izvješća,…), uključuje i usluge stručnog nadzora te izradu projektno – tehničke dokumentacije.
EU sufinanciranje projekta izvršeno kroz kredit HBOR-a iznosi 3.000.000,00 kuna.

Projekt će u narednom periodu generirati značajne uštede u potrošnji električne energije koje će se ostvariti s novom javnom rasvjetom u odnosu na do sada postojeće stanje. Isplativost investicije očekuje se kroz period manji od deset godina.
Cilj projekta je doprinijeti održivom razvoju Grada Delnica kroz unapređenje javne infrastrukture i njene energetske učinkovitosti, a samim time doprinijeti i očuvanju, zaštiti te unaprjeđenju zaštite okoliša.

Javna nabava

Aktualna Javna nabava
Arhiva Javne nabave
Sprječavanje sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa obrađeno je u Poglavlju 8, člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22)

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obvezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22):

Grad Delnice kao javni naručitelj objavljuje da postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (gradonačelnica) ili s njom povezane osobe u sukobu interesa.

U sukobu interesa je sa sljedećim gospodarskim subjektom: KRALJICA ŠUMA EKOBIOLOŠKI CENTAR d. o. o. za razvoj i proizvodnju

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

Plan nabave

2024

2023

2022

-

2021

2020

2019

 

2018

2017

Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Kontakt:

tel. 051/812-131, 051/812-055
e-mail: [email protected]

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:
7:30 - 14:30

Skip to content