Sukladno mišljenju nadležnog Ministarstva u pogledu nadležnosti za uređenje pitanja pravila i procedure u vezi s provođenjem postupka jednostavne nabave, kojim konstatira da je donošenje istih u nadležnosti čelnika tijela, odnosno Gradonačelnika, pokazalo se neosnovanim i suvišnim egzistiranje predmetnog Pravilnika donesenog od strane Gradskog vijeća. Nastavno na to, Gradonačelnik donosi novi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Skip to content