članak, novi list, Grad Delnice, Grad Delnice na svom području pokreće proces katastarske izmjere, Aktualizacija zemljišnih knjiga preduvijet za bilo koju investiciju
Skip to content