Poštovani,
obavještavamo vas da je Vlada R Hrvatske, na sjednici održanoj 14. ožujka 2024., donijela Odluku o isplati iednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavania posliedica rasta troškova života (Narodne novine, broj 32/24).

Iznos jednokratnog novčanog primanja (JNP) određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja:

do 320,00 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160,00 eura
od 320,01 do 460,00 eura u iznosu od 120,00 eura
od 460,01 do 600,00 eura u iznosu od 80,00 eura
od 600,01 do 730,00 eura u iznosu od 60,00 eura te
od 730,01 do 880,00 eura u iznosu od 50,00 eura.

U ukupno mirovinsko primanje uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.

Većem dijelu korisnika mirovine JNP isplaćen je 27. ožujka 2024.

Materijali:

Skip to content