Grad Delnice

Središnje i najveće naselje Gorskog kotara.
Smještene na nadmorskoj visini od 698 metara
i uokvirene uzvišenjima Drgomlja, Petehovca i Japlenškog vrha,
Delnice su grad na najvišoj nadmorskoj visini u Hrvatskoj.

Javni natječaj za nabavu službenog automobila

Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave svoju ponudu za nabavu službenog automobila sukladno Dokumentaciji o nabavi. Rok za dostavu ponuda je 09.05.2019. do 10,00 sati.  Dokumentacija (.pdf)

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4,
51300 Delnice

 

tel. 051/812-131, 051/812-055
fax. 051/812-037

e-mail: pisarnica@delnice.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati
OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207