Jednodnevne i višednevne manifestacije i druga događanja, u smislu ovog Javnog poziva, su aktivnosti koje provode i organiziraju udruge i njihovi savezi, te druge neprofitne organizacije – zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, sindikati, komore, udruge poslodavaca i vjerske zajednice (dalje u tekstu: Prijavitelji) s ciljem davanja dodatne ponude i vrijednosti na području Primorsko-goranske županije te razvoja i promidžbe Primorsko-goranske županije općenito.

Javni poziv se ne odnosi na ustanove kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, ustanove koje su proračunski korisnici drugih proračuna, ustanove kojima su osnivači fizičke osobe, zatim na turističke zajednice i druge pravne osobe koje su, sukladno propisima koji uređuju poreze, obveznici utvrđivanja i plaćanja poreza na dobit za svoju ukupnu djelatnost.

Skip to content