Na temelju članka 4. stavka 2. Zaključka o utvrđivanju postupka za odabir teksta i glazbe svečane pjesme grada Delnica („Službene novine grada Delnica“ 08/20) i članka 60. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13 – pročišćeni tekst: 6/15, SN GD 1/18, 3/18, 3/18 – pročišćeni tekst: 9/18, 3/20 i 08/20) Gradonačelnik Grada Delnica PONOVNO raspisuje

Javni poziv
za odabir teksta i glazbe svečane pjesme Grada Delnica

  1. Grad Delnice raspisuje javni poziv za odabir svečane pjesme Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Poziv).
  2. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju svi zainteresirani.
  3. Svečana pjesma može biti djelo jednog ili više autora, uključujući u cjelini tekst-glazba ili zasebno, a ocjenjuje se kao jedinstveno djelo.
Skip to content