OBAVIJESTI I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA
ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate koji će ispunjavati formalne uvjete iz oglasa za radno mjesto – Voditelj Projekta koji se financira iz fondova ili programa Europske unije – Viši stručni suradnik, na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta), jedan izvršitelj/ica, uz probni rad od 2mjeseca, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Ustav Republike Hrvatske
  Glava II-Temeljne odredbe
  Glava III-Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 3. Zakon o općem upravnom postupku,
 4. Zakon o radu,
 5. Zakon o proračunu,
 6. Statut Grada Delnica.
 7. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave GradaDelnica.

Način obavljanja prethodne provjere znanja:

Za kandidate prijavljene na Oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:

 • pisano testiranje,
 • intervju s kandidatima.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavitće se putem objavena web stranici Grada Delnica (www.delnice.hr) i oglasnoj ploči Grada, najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja, a kandidati će pisanim putem osobno biti obavješteni putem elektroničke pošte koju su dostavili u prijavi.

Skip to content