Temeljem članka 58. stavka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Delnica (SN GD 3/22) PO HITNOM POSTUPKU saziva se

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Delnica
za 12. siječnja 2023. godine (četvrtak)
u Velikoj vijećnici s početkom u 17,00 sati

Sukladno odredbi članka 58. stavka 4. dnevni red biti će predložen na samoj sjednici.
Dostaviti:

 1. Gradonačelnici Grada Delnica, Katarini Mihelčić
 2. Pročelniku Odjela gradske uprave za financije i projekte, Đuliu Jusufiu
 3. v.d. Pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu
  okoliša, Goranki Kajfeš
 4. Pročelniku Odjela gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće
  poslove, Tomislavu Mrleu

OBAVIJEST o održavanju sjednice dostavlja se putem elektronske pošte i objavom na web stranici Grada Delnica:

 1. Sredstvima javnog priopćavanja na području Grada Delnica, svima
 2. Javnim ustanovama i trgovačkim društvima kojih je Grad Delnice osnivač i vlasnik
  odnosno suvlasnik, svima
 3. Vijećima mjesnih odbora na području Grada Delnica, svima
  Mole se cijenjeni članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a u slučaju
  spriječenosti o tome pravovremeno obavijeste pismeno ili putem telefona na brojeve 812-055
  ili 812-131.

Predsjednica Gradskog vijeća
Ivana Pečnik Kastner, v.r.

Skip to content