Molimo Vas da nam dostavite ponudu za sanaciju ženskog sanitarnog čvora u zgradi gradske uprave u Delnicama. Ponudu molimo da dostavite ovjerom i  ispunjavanjem troškovnika radova koji je u privitku. Valjana ponuda je ponuda u kojoj su ispunjene sve stavke troškovnika. Nije dozvoljeno mijenjati sadržaj i količine navedene u troškovniku.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuda s najnižom ukupnom cijenom.

Rok za dostavu ponuda je 1. listopada 2021. god.

Do navedenog roka ponuda se mora dostaviti na adresu: Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, Delnice, s napomenom – ponuda za sanaciju sanitarnog čvora, ili na mail adresu: [email protected].

Ponude koje nisu zaprimljene u pisarnicu Grada Delnica ili dostavljene na mail adresu do 1. listopada 2021. god. neće se razmatrati.

Rok dovršetka radova je 30. studeni 2021. god.

Skip to content