Gradonačelnica Grada Delnica donijela je Odluku o sufinanciranju međumjesnog prijevoza učenika Srednje škole Delnice kojom se utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika Srednje škole Delnice s prebivalištem u Lučicama u školskoj godini 2022./2023. (Pod javnim prijevozom učenika podrazumijeva se prijevoz od mjesta prebivališta učenika (Lučice) do mjesta Delnice, sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus).)

 

Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza su:

-da učenik ima prebivalište na području naselja Lučice

-da je učenik u školskoj godini 2022./2023. upisao i redovito pohađao Srednju školu Delnice te

-da učenik kupuje mjesečnu kartu za korištenje redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus).

 

Grad Delnice će, iz Proračuna za 2022. i 2023. godinu, izvršiti sufinanciranja troškova javnog prijevoza učenicima iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 75% cijene mjesečne učeničke karte za autobus, temeljem zahtjeva učenika, podnesenog na službenom obrascu Grada Delnica.

 

Skip to content