Podnositelj zahjeva ima pravo prigovora  na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.Prigovor se podnosi Povjerenstvu Grada Delnica u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Delnica.O osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik. Na prijedlog Povjerenstva Konačnu Listu utvrđuje Gradonačelnik te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Delnica.

Skip to content