Provodi se jednostavna nabava za izradu idejnog rješenja, Glavnog projekta i troškovnika za rekonstrukciju i prenamjenu stare šumarske škole u zgradu centra za kulturnu baštinu Grada Delnica
U prilogu nalaze se:

  1. Upute za izradu ponude (.pdf)
  2. Obrazac / Ponudbeni list (.docx)

Ponude se dostavljaju do 14.03.2023. godine do 10:00 sati.

Skip to content