Sukladno odredbi članka 11. Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području Grada Delnica u 2023. godini (Službene novine Grada Delnica x/23) gradonačelnica Grada Delnica objavljuje sljedeći:

Javni poziv
za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa poticanja i razvoja
poduzetništva na području Grada Delnica u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području Grada Delnica u 2023. godini kojom se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poticanja zapošljavanja te poticanje ženskog poduzetništva.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:
Mjera 1.1.: Jačanje konkurentnosti poduzetnika
Mjera 1.2.: Poticanje obiteljskih i poljoprivrednih gospodarstava
Mjera 1.3.: Program razvoja ženskog poduzetništva
Mjera 1.4.: Podrška novim poduzetnicima

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno Zakonu o državnim potporama i pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1)

II. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici mjera iz ovog programa mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem na području Grada Delnica, obrtnici s prebivalištem na području Grada Delnica i obiteljska i samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva čiji nositelj ima prebivalište na području Grada Delnica.

Skip to content