Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01,
60/01, 129/05, 109/ 07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19), članaka 14. i 1. Statuta Grada Delnica SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13 – pročišćeni tekst, 6/15, SN GD 1/18, 3/18, 3/18 – pročišćeni tekst, 9/18 i 3/20) te sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite RH, Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

ODLUKU o privremenom oslobađanju plaćanja
zakupa poslovnih prostora i javnih površina i komunalne naknade

Skip to content