Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19), članaka 14. i 1. Statuta Grada Delnica SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13 – pročišćeni tekst, 6/15, SN GD 1/18, 3/18, 3/18 – pročišćeni tekst, 9/18 i 3/20) te članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite RH, Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

ODLUKU o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja
roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića Hlojkica

Izvješće o Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića Hlojkica (.docx)

Skip to content