Temeljem  članka 60. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13, 6/15, SN GD 1/18, 3/18, 9/18, 3/20 i 8/20), Gradonačelnik dana 5.veljače 2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA
IZ PODRUČJA SANACIJE SAKRALNIH OBJEKATA U 2021. GODINI

I. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata iz područja sanacije sakralnih objekata u Gradu Delnicama u 2021. godini.

II. Ciljevi javnog poziva su financijski podupirati sanaciju sakralnih objekata na području Grada Delnica.

III. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju župe koje djeluju na području Grada Delnica, a za sakralne objekte koji se nalaze na području Grada.

Svaki prijavljeni projekt mora imati zasebnu prijavu.

IV. Pri odabiru ponuđenih projekata prednost će se dati prije svega:

  • objektu koji u proteklih 5 godina nije bio financiran iz proračuna Grada Delnica,
  • objektu kod kojeg je nužna sanacija zbog atmosferskih prilika ili trošnog stanja objekta ili nekog njegovog djela,
  • objektu koji je od veće važnosti za kulturnu i povijesnu baštinu Grada Delnica.

V. Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 50.000,00 kuna. Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog programa, odnosno najniži i najviši iznos pojedinačnog ugovora jest 2.000,00 kuna do 20.000,00 kuna. Okvirni planirani broj projekata je 5.

VI. Prijavitelj će biti dužan istaknuti da je Grad Delnice financijski podržao projekt, a što će biti definirano Ugovorom.

VI. Rok za podnošenje prijedloga je zaključno s danom 31. ožujka 2021. godine.

Skip to content