Javni natječaj
za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica

  1. Predmet prodaje:

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Delnica raspisuje se za:

  1. dio kč.br. 10709/103 k.o. Delnice površine 5.841 m2, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 10709/103, površine 4.087 m2, k.o. Delnice I, početna cijena 29,00 kn/m2
  2. dio kč.br. 10709/103 k.o. Delnice površine 5.841 m2, koji prema uvjetnom cijepanju nosi oznaku kč.br. 10709/107, površine 1.757 m2, k.o. Delnice I, početna cijena 29,00 kn/m2
  3. k.č.br. 10709/105 k.o. Delnice površine 840 m2 početna cijena 29,00 kn/m2
Skip to content