Izbori za članove vijeća MO Turke

Na temelju članka 35. i članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst), 137/15, 123/17 i...
Skip to content