Temeljem članka 61. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Delnica (SN GD 3/22) saziva se

15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Delnica
za 27. listopada 2022. godine (četvrtak)
u Velikoj vijećnici s početkom u 17,00 sati

Za sjednicu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Hlojkica za pedagošku godinu 2021./2022.
 2. Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku godinu 2022./2023.
 3. Plan razvoja Gorskog kotara za razdoblje 2022.-2027.
 4. Vijećnička pitanja
 5. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
 6. Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Delnica
 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Delnica za 2022. godinu
 8. Odluka o I izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV izmjena i dopuna UPU naselja
  Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2
 9. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Delnica
 10. Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Delnica i Općine
  Fažana
Skip to content