WiFi4EU

Europska komisija u okviru programa WiFi4EU želi promicati uvođenje besplatnog Wi-Fi-a za građane i posjetitelje u javnim prostorima diljem Europe, kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstvene ustanove i muzeji.

Potpora je izdana u obliku vaučera vrijednosti do 15 000 EUR po prijavitelju (kojim će se plaćati navedena izgradnja i oprema, a Europska komisija će isplatiti vrijednost vaučera izvršitelju radova/dobavljaču opreme, koji će biti registriran na portalu Europske komisije vezanom uz WiFi4EU inicijativu.

Na prvom natječaju u sklopu europske inicijative WiFi4EU, Gradu Delnicama dodijeljen je voucher vrijednosti od 15.000 eura. Dodijeljenim sufinanciranjem Grad Delnice je izgradio besplatnu bežičnu Internet mrežu na javnim prostorima.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant agreement) je sa Innovation and Networks Executive Agency (INEA) potpisan dana 22. siječnja 2019. godine. Grad Delnice proveo je postupak nabave i sklopio 10. rujna 2019. godine ugovor o nabavi s Callidus Grupa d.o.o. na iznos od 100.293,88 kn u sklopu kojega je izvršena isporuka WIFI opreme i instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU od Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA).

Dana 11. prosinca 2019. godine pušten je u rad besplatni WIFI pristup internetu za sve građane i posjetitelje grada Delnica u okviru projekta WIFI4EU.

Besplatan internet dostupan je na osam lokacija u tri naselja na području grada Delnica i to u:

Brodu na Kupi (ispred Doma gdje se već nalaze punionice za e-bicikle i info tabla o pješačkim i biciklističkim stazama na području Grada Delnica)

Crnom Lugu (u Interpretacijskom centru u Crnom Lugu i ispred njega gdje su punionice za e-bicikle, info tabla o pješačkim i biciklističkim stazama na području Grada Delnica i set klupa i stolova)

Delnicama (Velika vijećnica u zgradi Gradske uprave, Nogometno i košarkaško igralište, Trg 138. brigade HV, sportska dvorana i bazen, Trg goranskih šumara i drvara i Dom zdravlja PGŽ Ispostava dr. J. Kajfeš Delnice.)

Kontakt:

tel. 051/812-131, 051/812-055
e-mail: [email protected]

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:
7:30 - 14:30

Skip to content