Uključene

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je 12. lipnja 2018. godine donjelo je Odluku o financiraju programa Zaželi – program zapošljavanja žena (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.) kojom je Gradu Delnicama odobren projekt „Uključene“. Vrijednost projekta Grada Delnica je 2.003.284,39 kn, iznos EU potpore sufinanciran u 100% iznosu od 2.003.284,39 kn. Trajanje projekta 15.06.2018. – 15.12.2020. godine.

Ova operacija ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, a koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Slijedom toga nastupilo je svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dana 15. lipnja 2018. godine u Senju, između Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije s jedne strane i Gradom Delnicama s druge strane.

Kao partneri na projektu odabrane su one institucije s kojima imamo izvrsnu suradnju. To su Centar za socijalnu skrb Rijeka, Podružnica Delnice, kao obvezni partner uz čiju smo pomoć lakše odabrali krajnje korisnike, odnosno starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti u kućanstvu, socijalnoj integraciji kao i obavljanje svih drugih aktivnosti koje im omogućuju dostojanstven život.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Rijeka kao obavezni partner, pobrinuo se da sudionice na projektnim aktivnostima pripadaju ciljanoj skupini te da ispunjavaju uvijete natječaja, kojim je za potrebe programa zaposleno 12 djelatnica koje će obilaziti korisnike usluge u trajanju od 24 mjeseca i voditeljica programa u trajanju od 30 mjeseci koja se brine za upravljanje projektom i administracijom istog. Ujedno i Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Delnice kao dodatni partner koji je sudjelovao u pronalaženju korisnika koji nisu u sustavu CZSS, a u nepovoljnom su položaju i potrebna im je neka od usluga koje ovim projektom omogućujemo.

Usluge iz projekta „Uključene“ za sve su korisnike bez novčane naknade, a obuhvaćaju:

  • dostavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština,
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
  • cijepanje drva, čišćenje snijega i obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja,
  • pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • kao i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Trenutno usluge programa „Zaželi“ koristi 90 korisnika na cijelom području Grada Delnica.

Korist uključenjem u projekt je da ovim tipom zbrinjavanja korisnik ostaje u toplini svoga doma, u okruženju koje mu je poznato. Nećete imati osjećaj napuštenosti i osamljenosti, nego suprotno tome može razviti još veći osjećaj sigurnosti i zadovoljstva u životu.

Osim pružene usluge pomoći u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti svaki korisnik mjesečno ima pravo i na paket osnovnih higijenskih potrepština.

Kako bi upotpunili uslugu i svim korisnicima pružali što kvalitetniji oblik pomoći naših 12 djelatnica bit će osposobljene za Njegovateljice starijih i nemoćnih osoba. U sklopu programa osposobljavanja djelatnice će usvojiti teoretska znanja iz osnova anatomije, gerontologije i patologije čovjeka, uče primijeniti prvu pomoć te održavati zdravstvenu njegu korisnika. Također, usvajaju vještine prepoznavanja i razumijevanja najistaknutijih promjena organizma koje donosi proces starenja, kao i prepoznavanja najčešćih bolesti starijih ljudi. Na taj način mogu bolje razumjeti osnovne potrebe korisnika te sukladno s tim pružiti im potporu i njegu te olakšati svakodnevni život.

Suradnjom ciljanih skupina-djelatnica, korisnika, nositelja i partnera aktiviramo cijelu zajednicu i realiziramo veliki društveno korisni projekt koji će nam pružiti nove mogućnosti i otvoriti neke druge vidike.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Delnica.

KONTAKT PODACI:

Kontakt osoba za više informacija Voditeljica projekta Helena Bolf mag.oec.

Grad Delnice, Trg 138. brigade HV br. 4 
Tel: 051 812 055; Mob.; 099 497 1517
e-mail: [email protected]

www.strukturnifondovi.hr | www.esf.hr

2.10.2018. – Obavijest o provedbi Programa „Zaželi“

Program zapošljavanja žena koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020, čije je Upravljačko tijelo (UT)-Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a posredničko tijelo razine 2 (PT2), Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, provodi se i u Gradu Delnicama.Javni poziv objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 21.06.2018. do 30.06.2018. godine.

Nakon završenog javnog poziva, te provedenog postupka odabira, na osnovi Uredbe Vlade Republike Hrvatske o dopuni članka 28. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 04/18), koja između ostaloga propisuje da za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova ili programa Europske unije osoba se može primiti u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta. Slijedom navedenog sklopljeni su Ugovori o radu na određeno vrijeme u trajanju od 30 mjeseci i 24 mjeseca sa sljedećim osobama:

Redni broj

Ime i prezime

1.

Helena Bolf

2.

Silvana Solomun

3.

Ivana Kudlik

4.

Josipa Bogdanović

5.

Tanja Žauhar

6.

Jožefa Ribić

7.

Nela Jovanović

8.

Nada Vuković

9.

Snježana Pleše

10.

Snježana Šibenik Klačić

11.

Dijana Veršić

12.

Gordana Vugrinec

13.

Milena Mihelčić

Uredbe Vlade Republike Hrvatske o dopuni članka 28. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi također propisuje da osobe koje se zapošljavaju na ovakvim projektnim aktivnostima, da se ne smatraju službenicima i namještenicima lokalne jedinice te da se na njih primjenjuju opći propisi o radu.

Kontakt:

Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4,
51300 Delnice

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – petak:
07:00 – 15:00 sati

tel. 051/812-131, 051/812-05
fax. 051/812-037

e-mail: [email protected]

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207

Skip to content