Turistička zajednica Gorskog kotara objavljuje JAVNI POZIV temeljem kojeg se dodjeljuju bespovratna novčana sredstva za potpore LOKALNIM događanjima u Gorskom kotaru u 2021.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je petak – 18. lipnja 2021.

I. Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Gorskog kotara (dalje u tekstu: TZGK) za događanja na području Gorskog kotara koja doprinose sljedećim ciljevima:

• promociji Gorskog kotara kao turističke destinacije
• unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedinog mjesta i/ili Gorskog kotara u cjelini
• povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa
• jačanju snage brenda goranskog turizma
• stvaranju prepoznatljivog imidža goranskog turizma.

II. Namjena potpore
Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju lokalnih događanja koja se mogu održavati u bilo kojem razdoblju godine i to:

a) sportska,
b) kulturna /zabavna,
c) eno-gastronomska,
d) povijesna, tradicijska i ostala događanja.
Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja se održavaju u 2021.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to:
• najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)
• nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja
• najam prostora za održavanje događanja
• najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja
• troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika
• honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika
• izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.)
• usluge zaštitarske službe
• druge troškove neposredne organizacije događanja, koje TZGK smatra opravdanim.

Skip to content