Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14.12.2022. godine dostave svoje komentare na Plan proračuna za 2023. – 2025. godinu putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: [email protected].

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi biti će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Delnica. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Plana proračuna Grada Delnica za 2023.-2025. godinu!

Skip to content