Napomena:
Popis nije konačan i u tablici se nalazi samo dio trenutno obrađenih prijava te će se proširivati kako se budu prijave odrađivale.

Napomena 2:
Podizanje vaučera mogu obaviti samo osobe koje su podnjele prijavu za iste. U slučaju da se radi o bolesnim ili starijim nepokretnim osobama treba telefonskih napraviti prijavu na broj 207-090 ili 207-092 te će se uz dogovor izvršiti terenska primopredaja.

Skip to content