Produžetak Lovačke ulice

Grad Delnice provodi projekt „Produžetak Lovačke ulice“ koji je sufinanciran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Republike Hrvatske prema Natječaju za provedbu Mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Opći cilj projekta je podizanje kvalitete života stanovnicima Lovačke ulice, grada Delnica kao i svim ostalim posjetiteljima. Osim općeg cilja, projektom će se ostvariti i specifični ciljevi projekta:

  • Poboljšanje komunalno – prometne infrastrukture
  • Bolja prometna povezanost u gradu Delnicama
  • Osiguranje udobnost i sigurnost prometa izgradnjom ceste i odgovarajuće signalizacije
  • Povećana sigurnost djece, učenika i ostalih pješaka zbog izgradnje nogostupa
  • Olakšano zimsko održavanje prometnica
  • Povećanje privlačnosti naselja za postojeće i potencijalne buduće stanovnike kroz podizanje funkcionalnosti i estetike prostora
  • Smanjenje depopulacijskih trendova urbanizacijom naselja gdje ne postoji cjelokupna infrastruktura
  • Razvoj poslovnih zona unapređenjem infrastrukture financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Rezultat projekta je izgrađena cesta u dijelu naselja Delnica Doli IV. Dužina novoizgrađene ceste je 900 metara sa četiri odvojka te se nalazi na katastarskim česticama 1395/58, 12002/2 i 12003/3 u k.o. Delnice I i Delnice II. Navedena cesta nastavak je asfaltiranog dijela Lovačke ulice i spaja se na asfaltirani dio Goranske ulice i ulice Vidikovac. Cesta omogućuje pristup do 28 građevinskih parcela od čega je 9 izrađenih objekata. Lovačkom ulicom će se jednim dijelom povezati dvije poslovne zone, Šumariju Delnice, Obrt Juranić i Dom za psihički bolesne odrasle osobe dok drugim dijelom vodi do planirane ugostiteljsko – turističke zone. Planirani zahvat obuhvaća kolničku traku širine 6 m, zeleni pojas širine 1,5 m sa svake strane te nogostup širine 1,5 m s obje strane kolnika. Asfaltirana cesta s dva prometna traka i primjerenom signalizacijom omogućava sigurnije i učinkovitije odvijanje prometa u tom dijelu grada.

Ukupni iznos prihvatljivih troškova: 2.773.280,00 kn s PDV-om

  • Iznos potpore – EU 2.357.288,00 kn PDV-om
  • Iznos potpore – RH 415.992,00 kn PDV-om

Razdoblje provedbe projekta: 2018. -2019.

Kontakt:

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak:
07:00 - 15:00 sati

OIB: 03944325629
Matični broj: 02638207
Skip to content