Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije ima u svom Planu rada za 2024. godinu planirana sredstva u iznosu od 57.000,00 eura za provedbu programa ,,Očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta”. Sredstva su planirana za nabavu poljoprivredne mehanizacije za uređenje poljoprivrednog zemljišta, stavljanje u funkciju istog te poboljšanje njegove plodnosti u cilju obnove i revitalizacije poljoprivrednog zemljišta u Primorsko-goranskoj županiji.

  • Cilj sastanka: Iskaz interesa za nabavu poljoprivredne mehanizacije za uređenje poljoprivrednog zemljišta te stavljanje u funkciju i lakšu obradu istog.
  • Prihvatljivi sudionici na sastanku: OPG, SOPG ili drugi pravni subjekt upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji ima registrirano sjedište na području JLS koji je osnivač Centra.

Osnivači Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije su gradovi: Čabar, Delnice, Kastav, Vrbovsko, Novi Vinodolski, Bakar, Cres, Rab, Krk i Opatija te općine: Brod Moravice, čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Viškovo, Matulji, Omišalj, Lovran, Vrbnik, Baška, Mošćenička Draga, Punat, Kostrena i Lopar.

SASTANAK ĆE SE ODRŽATI:

25. siječnja 2024. godine (ČETVRTAK) sa početkom u 10,00 h u prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije na adresi: Karolinska cesta 87, Stara Sušica, Ravna Gora.

Molimo da Vašu potvrdu sudjelovanja na sastanku dostavite na e-mail: [email protected] ili mob 098 17 21 256, najkasnije do 23.01.2024. godine.

Skip to content