Komunalac d.o.o. Delnice, obavještava sve korisnike usluge odvoza komunalnog otpada s područja Grada Delnica da će se od 01. travnja 2023.godine, početi primjenjivati novi cjenik usluga koji je objavljen na našim mrežnim stranicama.

Primjena novog cjenika započeti će nakon što je provedena procedura propisana odredbama Zakona o gospodarenju otpadom NN 84/21, a u skladu sa Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Delnica koju je usvojilo gradsko Vijeće.

Prije primjene novog cjenika, Društvo je od Grada Delnica ishodilo suglasnost na cjenik, a odluka o davanju suglasnosti sa očitovanjem je također objavljena na našim mrežnim stranicama, a biti će objavljena i na Internet stranicama Grada Delnica.

Skip to content