Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15,112/18), članka 4. Sporazuma o upravljanju objektima u vlasništvu Grada Delnica sklopljenim između Grada Delnice i KTD Risnjak-Delnice d.o.o. sklopljenim 25. kolovoza 2022. godine (KLASA: 372-01/22-01/06, URBROJ: 2170-6-40-4-22-2) komunalno
trgovačko društvo Risnjak-Delnice d.o.o. dana 23.10.2022. godine raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

1) Predmet zakupa:

 • Poslovni prostor je u Delnicama, Lujzinska 47, (zgrada u kojoj se nalazi TZ GK) nalazi se u I. zoni utvrđenoj Odlukom o komunalnoj naknadi (SN GD 8/18), (SN GD 8/19), (SN GD 9/19), (SN GD 7/20), (SN GD 8/20), (SN GD 5/20), (SN GD 3/21), (SN GD 3/22).
 • poslovni prostor koji se daje u zakup je podrumski prostor i sastoji se od pet prostorija i
  to:
 • stepeništa 3,87 m2
 • spremišta 5,18 m2
 • spremišta 3,33 m2
 • spremišta 60,32 m2
 • spremišta 15,02 m2
  Ukupna kvadratura prostorija odnosno poslovnog prostora koji se daje u zakup je 87,72 m2

Skip to content