Prodaje se osobno vozilo u vlasništvu Grada Delnica, marke TOYOTA, model tip vozila Avensis , vrsta motora DIESEL, snage Kw 110, zapremina motora 2231cm3 boje, SIVA S EFEKTOM, broj šasije SB1BA56L40E072041, oblik karoserije zatvoreni, godina
proizvodnje 2007., koji ima ukupno prijeđenih nešto preko 222.228,00 kilometara i koji je u voznom je stanju.

Početna cijena iznosi 3.300,00 eura (24.863,85 kuna.)

Način i uvjeti prodaje:

  1. Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda.
  2. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe.
  3. Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve daljnje prigovore kupca.
  4. Za vrijeme trajanja natječaja, svi zainteresirani mogu tražiti pregled osobnog vozila uz prethodnu telefonsku najavu najkasnije dan ranije, na tel. 207-092 ili 812-055. Pregled je moguć svaki radni dan u vremenu od 09,00-13,00 sati.
  5. Ponuda za koju neće biti plaćena jamčevina, neće se razmatrati.
  6. Odabranom ponuditelju jamčevina se obračunava u kupoprodajnu cijenu.
  7. Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene kupoprodajne cijene kupac snosi i sve troškove vezane za prijenos prava vlasništva nad kupljenim vozilom.
  8. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Rok za dostavu ponuda:

  • Pisana ponude za kupnju dostavlja se poštom ili osobno u sobu 17, I. kat, , u zatvorenoj kuverti sa naznakom „Ponuda za kupnju osobnog vozila-ne otvaraj“, na adresu Grad Delnice, Trg 138 brigade HV 4.
  • Rok za zaprimanje ponuda je zaključno do 05. lipnja 2023. godine u 10,00 sati, bez obzira na način dostave.
Skip to content