Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15,112/18), članka 4. Sporazuma o upravljanju objektima u vlasništvu Grada Delnica sklopljenim između Grada Delnice i KTD Risnjak-Delnice d.o.o. sklopljenim 25. kolovoza 2022. godine (KLASA: 372-01/22-01/06, URBROJ: 2170-6-40-4-22-2) komunalno
trgovačko društvo Risnjak-Delnice d.o.o. 23.10.2022. raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora

1) Predmet zakupa:

  • Poslovni prostori su u Delnicama, Ante Starčevića 8 i 10, prostori nekadašnje knjižnice nalaze se u I. zoni utvrđenoj Odlukom o komunalnoj naknadi (SN GD 8/18), (SN GD 8/19), (SN GD 9/19), (SN GD 7/20), (SN GD 8/20), (SN GD 5/20), (SN GD 3/21), (SN GD 3/22).
  • Poslovni prostor 1: prostor koji se daje u zakup sastoji se od dvije prostorije od 19,13 m2 i 19,40 m2, i dva pred prostora ukupne kvadrature od 2,29 m2, što ukupno iznosi 40,82 m2.
  • Poslovni prostor 2: prostor koji se daje u zakup sastoji se od jedne prostorije od 80,94 m2
Skip to content