Temeljem članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto – Viši referent za promet, komunalni red i komunalnu naknadu (Viši referent) u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša Grada Delnica, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1.Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti dvije (2) kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

N.S., Selska 13, 51 311 Skrad

T.L., P. Krešimira IV 13, 51 300 Delnice

2. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana 27. listopada 2023. godine u 10,00 sati na adresi Trg 138. brigade HV 4, Delnice, I. kat, soba 19.

3. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje objavljene su ranije na službenoj mrežnoj stranici Grada Delnica www.delnice.hr

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (.docx)

Skip to content