Predmet Javnog poziva:
Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u punom radnom vremenu radi provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Pružimo ruke – Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III“, UP.02.1.1.16.0115, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv radnog mjesta: radnica na poslovima pomoći u kući
Broj traženih pripadnica ciljane skupine: 10
Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – do 6 mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Grad Delnice i Općina Mrkopalj
Razina obrazovanja: najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (osobe bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Radno iskustvo: nije potrebno
Opis poslova:
Radnica na poslovima pomoći u kući u sklopu projekta „Pružimo ruke – Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III“ će raditi na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama pružajući im pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće osnovnog stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, pomoć pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i sl.), pružanje potpore u socijalnoj integraciji kroz razgovor, druženje i uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, te druge poslove po nalogu Poslodavca.

Dokumenti:

Skip to content