Temeljem  članka 60. Statuta Grada Delnica (SN GD 2/21), Gradonačelnica dana 1. ožujka 2023. godine objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA
IZ PODRUČJA IZDAVAŠTVA U 2023. GODINI

  1. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata iz područja izdavaštva u Gradu Delnicama u 2023. godini.
  2. Ciljevi javnog poziva su financijski podupirati tiskanje knjiga delničkih autora.
  3. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju fizičke i pravne osobe čije je sjedište (za pravne osobe), prebivalište (za fizičke osobe), ili koje uzastopno višegodišnje djeluju na području Grada Delnica, a njihovi su projekti od interesa za Grad Delnice.
    Svaki prijavljeni projekt mora imati zasebnu prijavu. Za sufinanciranje izdavaštva (zbirka pjesama, romana…) obavezno treba priložiti vlastoručno potpisanu recenziju renomiranog stručnjaka sa znanstvenim odnosno umjetničkim zvanjem u predmetnom području.

Materijali:

Skip to content