Predmet ovog poziva je izrada  Idejnog arhitektonsko-krajobraznog  rješenja  izgradnje fontane te uređenje zone za odmor uz fontanu u Parku kralja Tomislava u Delnicama.

Očekuje se da Idejno rješenje fontane predstavlja atrakciju na razini cijelog Gorskog kotara vodeći pri tom računa o autohtonim, goranskim i delničkim obilježjima.

Odabrano Idejno rješenje poslužit će kao valjana stručna podloga za izgradnju fontane te uređenje prostora oko fontane – pristup i prostor za odmor uz minimalnu promjenu vizure Parka kralja Tomislava.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke i/ ili pravne osobe.

Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt – dokaz: izvodom iz upisa u poslovni, sudski ili drugi odgovarajući registar ili važeći jednako vrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo.

Ovaj dokaz ne može biti stariji od tri mjeseca od dana objave ovog Poziva.

Ovaj dokaz može se dostaviti u originalu ili preslici.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

UVJETI

Najbolje idejno rješenje osvaja nagradu u vrijednosti  od  20.000,00 kn (bez PDV-a), osiguranih iz sredstava ostavštine pok. Janet Majnarich.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije do 1,2 milijuna kn bez PDV-a.   

Planirani zahvat minimalno bi trebao promijeniti vizuru  stoljetnog parka, poznatog po šetnicama i visini crnogoričnih stabala. Fontanu treba uklopiti u ambijent parka  bez rušenja okolnih stabala.

Fontana treba biti jednostavna za održavanje uz naglasak na klimatske i vegetativne uvjete mikro lokacije. Planirani zahvat je na dijelu zelene površine nasuprot dječjeg igrališta.

Skip to content