Podsjećamo na mogućnost prijave na Javni poziv poduzetnicima do 29. svibnja 2023

  • koji se bave prerađivačkom djelatnošću Mjera 3.1.
  • koji su pripremi dokumentacije za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije Mjera 4.3.
  • te početnicama koji su počeli s poslovanjem nakon 01. 01..2022 Mjera 5.1.

kompletna obavijest te link u nastavku :

Poštovani,

obavještavamo vas da je Primorsko goranska županija, Upravni odjel za poduzetništvo turizam i ruralni razvoj dana 27. travnja 2023. objavila Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2025.“ u 2023.

Rok zaprimanja prijava je 30 dana od objave tj do 29. svibnja 2023. (zadnji dan za zaprimanja prijava je ponedjeljak 29. svibnja 2023.)

Predmet Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2025.“ u 2023. su slijedeće mjere:

  • Mjera 3.1.- Sufinanciranje troškova opreme – prerađivačke djelatnosti
  • Mjera 4.3.- Poticanje energetske učinkovitosti
  • Mjera 5.1.- Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima-potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo (Gorski kotar i Otoci)

Za sve Mjere iz ovog Javnog poziva prihvatljivi su troškovi nastali nakon 1. siječnja 2023. godine pa do PRIJAVE NA Javni poziv uz obvezno predočenje dokaza o stvarno nastalim troškovima tj prethodno plaćenim računima (ponude i predračuni nisu prihvatljiv trošak) i to za aktivnosti koje su u funkciji obavljanja glavne djelatnosti prijavitelja navedenoj u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u iz 2007., odnosno kod obrta, navedenoj kao jedna od djelatnosti (NKD 2007) koja se dokazuje izvatkom iz Obrtnog registra.

Link na javni poziv :

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2023. godinu u sklopu programa 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva predviđena su sredstva za provedbu ovog Javnog poziva u ukupnom iznosu od 827.084,97 EUR (od čega je 400.000,00 eura za područje Gorskog kotara )

21.7.2023. – Liste za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području Grada Delnica u 2023. godini. (.pdf)

Skip to content