Gradonačelnica Grada Delnica, na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/2008., 61/2011., 04/2018., 96/2018., 112/2019 – u daljnjem tekstu: Zakon), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika/ice gradskih upravnih tijela Grada Delnica

PROČELNIK ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE I PROJEKTE

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca
  Stručni uvjeti:
  ∙ Sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomskog smjera
  ∙ najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  ∙ organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
  ∙ poznavanje rada na računalu
  ∙ položen državni ispit

PROČELNIK ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca
  Stručni uvjeti:
  ∙ Sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij građevinskog ili drugog tehničkog smjera
  ∙ najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  ∙ organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
  ∙ poznavanje rada na računalu
  ∙ položen državni ispit

Materijali:

Skip to content