Na osnovi članka 49. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica („Službene novine Grada Delnica“ 01/15, 03/19) Izborno Povjerenstvo za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Brod na Kupi na sjednici održanoj dana 22. studenog 2020. godine donosi

O D L U K U
o objavi rezultata izbora za članove vijeća mjesnog odbora
Turke

  1. Kandidacijska lista dobila je sljedeći slijedeći broj glasova:

Nositelj liste: Marko Mauhar

          III.       Na temelju članka 27. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica, lista koja sudjeluje u diobi mjesta u Vijeću mjesnog odbora je:

  1. LISTA GRUPE BIRAČA „MLADI KUPSKE DOLINE“

Nositelj liste: Marko Mauhar

            IV.       Na temelju članka 28. Odluke utvrđuje se da je lista dobila sva 3 mjesta u Vijeću mjesnog odbora:

  1. LISTA GRUPE BIRAČA „MLADI KUPSKE DOLINE“

               dobila je 3 mjesta pa su s te liste izabrani:

  1. Marko Mauhar, Hrvat, Sedalce, Sedalce 14, rođ. 05.04.1993.,   M
  2. Goran Poje, Hrvat, Hrvatsko, Hrvatsko 14a, rođ. 19.01.1977.,   M
  3. Iva Gašparac, Hrvatica, Gašparci, Gašparci 9, rođ. 13.12.1995., Ž
Skip to content